Malaria i svangerskapet

Ingrid Skinlo Rokstad Om forfatteren
Artikkel

En malariaepisode tidlig i svangerskapet kan gi økt risiko for spontanabort.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Det viser en ny studie gjort i grenseområdene mellom Thailand og Myanmar. Svangerskapsjournaler ved et forskningssenter for malaria ble analysert for perioden 1986 – 2010. Svangerskapsutfall hos kvinner med én enkelt episode av malariasmitte i første trimester ble sammenliknet med utfallet hos dem som ikke var blitt utsatt for smitte i svangerskapet.

Av 48 426 gravide ble 17 613 (36 %) inkludert. Av disse hadde 945 (5 %) hatt én enkelt malariaepisode i løpet av første trimester. Risikoen for spontanabort var høyere både ved asymptomatisk (justert OR 2,70, 95 % KI 2,04—3,59) og symptomatisk malaria (justert OR 3,99, 95 % KI 3,10—5,13). Dette gjaldt smitte både av P. falciparum og P. vivax. Av kvinner som fikk klorokin (n = 354), kinin (n = 355) eller artesunat (n = 64) spontanaborterte hhv. 26 %, 27 % og 31 % (p = 0,71).

– Studien inneholder viktige funn og synspunkter som tyder på at malaria hos gravide i første trimester kan behandles med artesunat intravenøst, som i dag er den beste behandling for alvorlig falciparummalaria, sier overlege Bjørn Myrvang. Han er leder av Kompetansesenter for import- og tropesykdommer ved Oslo universitetssykehus.

Forfatterne anbefaler at det gjøres en prospektiv studie av peroral behandling med artemisininkombinasjonspreparater ved malaria tidlig i svangerskapet. I diskusjonen nevnes rapporter som tyder på at slik behandling ikke gir mer uheldige følger enn annen malariabehandling.

– Det er nokså sannsynlig at malaria hos gravide i første trimester etter hvert vil bli behandlet på samme måte som man behandler malaria senere i graviditeten: artesunat eller artemisininkombinasjonspreparater ved falciparuminfeksjon og klorokin til gravide med andre former for malaria, avslutter Myrvang.

Anbefalte artikler