Ingrid Os

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Os

Finn Olav Levy, Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Åsmund Reikvam, Helge Refsum, Ingrid Os, Arne Westheim
09.12.2019
Professor emeritus Knud Holck Landmark døde 28. september 2019. Den menneskekjære og livsglade allmennpraktikeren, hjertespesialisten, forskeren og farmakologen er gått bort, 88 år gammel. Etter...
Ingrid Os, Mette Langballe, Helge Leander B. Jensen, Elin Olaug Rosvold, Unn-Hilde Grasmo-Wendler
21.08.2018
Norge er ett av få land som primært legger vekt på karakterer ved opptak på medisinstudiet, men sikrer det at de beste studentene blir valgt ut? Bør vi legge andre kriterier til grunn?...
Ingrid Os, Helge Leander B. Jensen, Mette Groseth Langballe, Elin Olaug Rosvold, Unn Hilde Grasmo-Wendler
21.08.2018
Dagens opptaksordning til medisinstudiet vektlegger i liten grad personlige egenskaper som er sentrale i utøvelsen av legeyrket. Hvordan kan vi best strukturere opptaket til medisinstudiet for å...
Ingrid Os
12.12.2017
Sølvi Mausethagen, Jens-Christian Smebyered. Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse 261 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 419 ISBN 978-82-15-02645-9 Denne utgivelsen...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
31.10.2017
As a part of a major review of the medical degree programme in Oslo, elective courses were introduced for the first time in the spring term of 2017. We believe this will give opportunities for in-...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
30.10.2017
Som ledd i en større revisjon av medisinstudiet i Oslo ble det for første gang innført valgfrie emner i vårsemesteret 2017. Vi mener det kan gi mulighet for faglig fordypning og nyttige erfaringer...
Ingrid Os
16.10.2017
Michael Borre, Stefan Vind-Kezunovic, Bente Jespersen Nefrourologi – i klinisk praksis 266 s, tab, ill København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 295 ISBN 978-87-628-1529-2 Forfatterne henvender seg til...
Ingrid Os
06.06.2017
Baslund, Bo Feldt-Rasmussen, Ulla Kastrup , Jens Medicin 2. utg. 1 147 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 1 400 ISBN 978-87-7749-725-4 Medicin er annen utgave av læreboken...
Ingrid Os
06.12.2016
Bartholdy, Kim Kallesøe, Jane Klinikbogen 2. utg. 345 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 400 ISBN 978-87-7749-848-0 Denne utgivelsen skal gi medisinstudenter kunnskap og gode tips om...
Ingrid Os
11.10.2016
Thomsen, Henrik S. Diagnostiske fag 392 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 475 ISBN 978-87-628-1461-5 Forfatterne henvender seg i denne læreboken spesifikt til medisinstudentene ved...
Eli Johanne Nordal, Ingrid Os
03.05.2007
Kronisk nyresykdom øker i hyppighet. I 2004 var det i Norge nærmere 7 % økning i antall pasienter som får nyreerstattende behandling ( 1 ). Av totalt 3 248 registrerte nyresviktpasienter ble 744...
Ingrid Os
20.11.2008
Thongboonkerd, V Proteomics in nephrology Towards clinical applications. 203 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 228 ISBN 978-3-8055-8544-6 Målgruppa er svært liten – ikkje berre fordi dette...
Helga Gudmundsdottir, Odd Brørs, Ingrid Os
17.04.2008
Forekomsten av type 2-diabetes øker. Pasienter med type 2-diabetes har ofte hypertensjon. Samtidig bruk av metformin og blodtrykksmedisiner som hemmer renin-angiotensin-systemet er vanlig hos denne...
Ingrid Os
29.05.2008
Kasuistikken beskriver kalsifylaksi, en meget sjelden tilstand som kan opptre hos pasienter med kronisk nyresykdom. Tilstanden karakteriseres av forkalkninger i karvegg og interstitielt i hud og...
Ivar Eide, Øivind Ekeberg, Dag Jacobsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ingrid Os, Morten Rostrup, Magne Stendal
13.09.2016
Erik Enger Professor dr.med. Erik Enger – en av de siste store klinikere og læremestre – døde 89 år gammel 15.6. 2016 etter lengre tids sykdom. Han var sin tids medisinske ekspert innen både jus og...
Ingrid Os
10.09.2009
Molony, DA Craig, JC Evidence-based nephrology 844 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 140 ISBN 978-1-4051-3975-5 Dette er først og fremst et oppslagsverk for nyreleger i klinisk...
Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, , Ingrid Os, Odd Helge Hunderi, Stein Hallan, Tor Erik Widerøe, Einar Svarstad, Kristian Selvig, Helge Skjønsberg, Ingrid Toft
27.04.2006
Vi vil i denne artikkelen gå gjennom den nye klassifiseringen av kronisk nyresykdom som baserer seg på målt eller beregnet glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Vi omtaler hvordan denne kan måles i...
Lars Westlie, Anna Varberg Reisæter, Ingrid Os
05.01.2006
Moderne nyremedisin er omtrent 35 år, regnet fra den tid da kunstig nyrebehandling og nyretransplantasjon ble etablerte tilbud. Professor Fredrik Kiil ved Ullevål sykehus utviklet platenyren i...
Åsmund Reikvam, Sofie Hexeberg, Tore Kristian Kvien, Lars Slørdal, Lars Aabakken, Lars Engebretsen, Berit Flatø, Njål Idsø, Villy Johnsen, Synnøve Kalstad, Steinar Madsen, Knut Mikkelsen, Ingrid Os, Johan Ræder
23.02.2006
I denne artikkelen brukes benevnelsen COX-hemmere synonymt med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Legemidler som uselektivt hemmer begge de to isoenzymene av cyklooksygenase (COX...
Ingrid Os
04.11.2004
Brenner, Barry M. Brenner & Rector’s The kidney 7 utg. 2 bind. 2870 sider, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders. Pris ca. 3500 NOK ISBN-0-7216 - 0164 - 2 Dette er den 7. utgaven av The kidney ...