Kompakt, men lettlest om nefrologi og urologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Michael Borre, Stefan Vind-Kezunovic, Bente Jespersen

  Nefrourologi – i klinisk praksis

  266 s, tab, ill København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 295

  ISBN 978-87-628-1529-2

  Forfatterne henvender seg til studenter, høyt spesialiserte leger og sykepleiere som trenger en oversikt over sentrale emner i fagene urologi og nefrologi. Umiddelbart ville jeg tro at allmennpraktiserende leger, leger i spesialisering og sykepleiere i spesielle sykehusavdelinger ville være de mest nærliggende målgruppene.

  Kapitlene om sentrale og viktige urologiske problemstillinger er mest detaljerte, i motsetning til nefrologikapitlene som ikke er fullt så utførlige. Boken gir en fin oversikt over nyrefaget. Medisinstudenter vil nok også kunne dra nytte av denne oversikten. Umiddelbart liker jeg ikke begrepet nefrourologi – det er to ulike disipliner, selv om fagene er tett forbundet med hverandre på enkelte områder.

  Layouten er veldig flott, særlig er illustrasjonene, både tegninger og fotografier, strålende. Tabellene har samme format og er oversiktlige. Omslaget og tittelen er litt kjedelige.

  Boken er inndelt i fem deler, med totalt 38 kapitler. Det tilsier at innholdet i kapitlene er svært konsentrert, nesten stikkordmessig enkelte steder. Det følger også med en elektronisk utgave.

  En bok på 266 sider kan selvsagt ikke favne alle detaljer i de to fagområdene, inkludert tilhørende anatomi og fysiologi. Den er meget kompakt og med lite detaljer, kanskje som sagt med unntak av noen urologikapitler. Språket er godt, og boken er lett å lese.

  Det er derimot en del mangler i stikkordregisteret, eksempelvis er urolitiasis nevnt under skopi – men ikke angitt for et helt kapittel som omhandler nettopp urolitiasis. Akutt nyresvikt er angitt i stikkordet under nefrotisk syndrom, men ikke i kapitlet om akutt nyresvikt som strekker seg over flere sider.

  Intensjonen med denne utgivelsen er at helsepersonell raskt skal få en oversikt over sentrale emner i urologi og nefrologi. Det har forfatterne lykkes med. Boken burde finnes på sengeposter hvor urologiske og nefrologiske problemstillinger er relevante. Den er billig, 295 DKK, illustrasjonene er fine, og den er godt skrevet – noe som kan bidra til å øke leselysten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media