Overkommelig lærebok i indremedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Baslund, Bo

  Feldt-Rasmussen, Ulla

  Kastrup , Jens

  Medicin

  2. utg. 1 147 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2016. Pris DKK 1 400

  ISBN 978-87-7749-725-4

  Medicin er annen utgave av læreboken som kom ut første gang i 2012. Den må ikke forveksles med den danske tungvekteren Medicinsk kompendium som er dyptpløyende og detaljert og betydelig større. Medicin er laget med tanke på danske medisinstudenter og skal dekke det forventede læringsutbytte ved avsluttet studium. Nyutdannede leger er også en viktig målgruppe. Det er til sammen 116 bidragsytere, anerkjente leger og undervisere fra ti sykehus og de medisinske fakultetene i Århus, Odense og København.

  Dansk er lett å lese, og kapitlene er lettleste. Boken er delt opp i 14 emner, som i hovedsak dekker indremedisinske grenspesialiteter, i tillegg til nevrologi, litt immunologi, akuttmedisin og klinisk onkologi. Hvert emne er inndelt i kapitler med presentasjon av sykdommer og med varierende fordypningsgrad.

  Kapitlene om hjerte- og karsykdommer og endokrinologi er de mest omfattende, mens geriatri har fått svært beskjeden plass. Emnene har varierende detaljeringsgrad, noen med svært sjeldne tilstander, andre med liten plass for store folkesykdommer. Noen emner er svært gode, andre burde nok ha vært bedre gjennomgått når det gjelder innhold. Forebygging er generelt lite omtalt, med unntak av kapitlet om hjerte- og karsykdommer. Noen tilstander er dekket i flere kapitler, vinklet på litt ulike måter. Hyponatremi er omtalt i både delene om geriatri, akuttmedisin, endokrinologi og i klinisk onkologi – og kunne med fordel blitt samlet og heller tydelig referert til med sidetall i andre fagområder. Differensialdiagnostiske overveielser kommer stort i tabellarisk form basert på symptomer og funn. Utfordringer med samsykelighet er i liten grad diskutert, f.eks. i kapitlene om nyresykdommer og geriatri. Behandling omtales ved de fleste tilstandene uten for stor detaljeringsgrad.

  Kvaliteten på kapitlene varierer ganske mye, men det er antagelig et resultat av mange forfattere med ulik stil.

  Layouten kunne vært bedre. Tabellformatet varierer med ulike størrelse på fonter, andre tabeller tar veldig stor plass og går over mer enn én side, mens andre får liten plass. Faktaboksene har fint innhold, men dårlig kontrast (hvit skrift på grå bunn). Figurer varierer i størrelse og form. Det er liten konsistens i bruk av bildemateriale. Noen av illustrasjonene er flotte og supplerer teksten, mens andre virker mer tilfeldige. Referansebruken er varierende. Stikkordregisteret virker noe rotete, med enkelte feil, gjentagelser og utelatelser. Det burde være lett å rydde opp i.

  Dette er en god og nyttig lærebok for studenter for å få oversikt over indremedisin og nevrologi, ikke minst fordi den er overkommelig. De fleste kapitlene synes jeg er veldig bra, andre både kan og bør forbedres i neste utgave. Boken vil også være nyttig for nyutdannede leger, men de fleste vil se et behov for mer omfattende lærebøker i den videre spesialiseringen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media