Inger Helene Vandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inger Helene Vandvik

Gyrid Gylseth, Ruth Langholm, Kirsti Løken, Inger Helene Vandvik, Karen Helene Ørstavik
28.01.2019
Vår kjære kullkamerat og gode venninne Kari Nissen Fuglseth døde 4. oktober etter noe tids sykdom. Hun ble 78 år gammel. Kari vokste opp på Odnes og var knapt 13...
Inger Helene Vandvik
28.06.2007
Sverdrup, TC Nervik, S. Ediths glasslott 24 min. DVD og undervisningshefte. Oslo: Norsk filminstitutt, 2005. Pris NOK 179 Arbeidet med denne DVD-en og heftet er støttet av Utdanningsdirektoratet og...
Inger Helene Vandvik
04.01.2007
Halvorsen, I Ropstad, I Rishovd, Rund B, Foreldre og fagfolk i samspill Behandling av psykiske vansker hos barn og unge. 302 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig Forlag, 2006. Pris NOK 299 ISBN 82-92023...
Inger Helene Vandvik
13.03.2008
Teigen, J Små føtter setter dype spor En samling dikt og historier om det å miste et barn. 224 s, ill. Sandnes: Commentum Forlag, 2007. Pris NOK 198 ISBN 978-82-92309-93-3 Av forordet fremgår det at...
Inger Helene Vandvik
03.04.2008
WC, Wester LI., Sugarman Therapeutic hypnosis with children and adolescents 489 s. Bancyfelin: Crown House Publishing, 2007. Pris GBP 25 (inkludert DVD: Hypnosis in pediatric practice) ISBN 978-1-...
Inger Helene Vandvik
03.01.2008
Kolset, SO. En sjelden kar En fars beretning. 160 s, ill. Oslo: Grieg Bok, 2007. Pris NOK 249 ISBN 978-82-8120-011-1 Målgruppen er foreldre til barn med funksjonshemning, fagfolk som arbeider med...
Inger Helene Vandvik
23.10.2008
Hypnoterapi har god effekt ved blant annet astma, migrene, irritabel tarm og smerter hos barn og unge. Kunnskap om hypnoterapi for å understøtte behandling ved barnepsykiatriske tilstander er lite...
Inger Helene Vandvik
12.02.2009
Helander, E. Children and violence The world of the defenceless. 334 s, tab, ill. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2008. Pris GBP 60 ISBN 978-0-230-57394-9 Overgrep mot og misbruk av barn har...
Inger Helene Vandvik
09.03.2006
James, Ursula Clinical hypnosis textbook A guide for practical intervention. 159 s. Oxon: Radcliffe Publishing, 2005. Pris GBP 25 ISBN 1-85775-725-4 En hypnotisk tilstand kan enkelt forklares som en...
Inger Helene Vandvik
14.12.2006
Bendix, Eva Gratulerer med barnebarnet! 127 s. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 269 ISBN 82-02-26119-8 I Danmark har De Nye Bedsteforældre vært i funksjon siden FNs store toppmøte i København i mai...
Inger Helene Vandvik
14.12.2006
Juul-Hansen, Lise Hvis jeg kunne fly CD. Oslo: Barneselskapet/Musikkoperatørene, 2006. Pris NOK 169 Dette er en CD utgitt i 2006 av Egmont serieforlag, med støtte fra Kreftforeningen og...
Reidun Førde, Inger Helene Vandvik
07.10.2004
Når er det etisk akseptabelt å avslutte behandlingen av kritisk syke småbarn? Hva er grensene for foreldres medbestemmelse? Utviklingen i moderne medisin har ført til at leger stadig oftere...
Inger Helene Vandvik
19.02.2004
Lask„ Bryan Taylor„ Sharon Nunn, Kenneth Practical child psychiatry The clinician’s guide. 381 s, tab. London: BMJ Publishing Group, 2003. Pris GBP 35 ISBN 0-7279-1593-2 De fleste barn...
Inger Helene Vandvik
19.02.2004
Weinholdt„ Tom Bruland, Øyvind S. Hei, jeg er vennen din! 35 s, ill. Lysaker: Dinamo Effekt AS. Gratis ISBN 82-8111-000-7 Heftet er rettet mot barn og unge som opplever at de selv, en venn...
Inger Helene Vandvik
28.05.2003
Glistrup, K Hvad børn ikke ved… har de ondt af Familiesamtaler i voksenpsykiatrien. 204 s. København: Hans Reitzels, 2002. Pris DKK 225 ISBN 87-412-2431-0 Fortsatt er psykiske lidelser tabubelagt. Å...
Inger Helene Vandvik
30.01.2001
I dette nummer av Tidsskriftet retter Sørensen & Ursin (1) oppmerksomheten mot ungdoms søvnvaner og søvnbehov, og Breidablik & Meland (2) viser at det er en betydelig forskjell i...
Inger Helene Vandvik
20.03.2001
I en tid med lav barnedødelighet og stor tiltro til moderne medisin, frykter vanlige norske foreldre ikke lenger at deres barn kan dø. Samtidig har nye samlivsmønstre, økt mobilitet og høyere...
Trond H. Diseth, Inger Helene Vandvik
19.02.2004
Sengevæting, enuresis nocturna, er et av de mest alminnelige problemene i barnemedisinen, likevel er det blitt viet liten interesse ( 1 ). Dette kan skyldes at tilstanden kan forstås som et...
Inger Helene Vandvik, Elise Christine Bjørkholen, Cecilie Øvland Gravdahl
08.09.2005
Indikasjonsstillingene for miksjonsuretrocystografi (MUCG), og hvorvidt disse samsvarer med empirisk kunnskap, lå utenfor det vi ønsket å belyse i vår artikkel. Derfor har vi heller ikke vurdert i...
Elise Christine Bjørkholen, Cecilie Øvland Gravdahl, Inger Helene Vandvik
16.06.2005
Ved miksjonsuretrocystografi er det nødvendig med kateterisering ( 1 ). Denne type undersøkelse utføres ofte på barn ( 2 ) med behov for utredning ved urinveisinfeksjon, for å påvise refluks,...