Ingebrigtsen T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingebrigtsen T

Sollid S, Kloster R, Ingebrigtsen T
20.11.1999
Sammendrag Store iskemiske hjerneslag kan medføre transtentoriell herniering og død. Dekomprimerende kraniektomi har vært foreslått som livreddende behandling. Vi presenterer en 61 år gammel mann med...
Ingebrigtsen T, Førde OH
10.09.1999
Det skadeforebyggende arbeidet må ikke hemme sunn aktivitet og utfoldelsestrang Antall ulykkesdødsfall blant barn under 14 år er i dag bare en firedel av slike dødsfall i 1970-årene. Oppmerksomheten...
Mortensen K, Romner B, Ingebrigtsen T
20.05.1999
Sammendrag Denne retrospektive populasjonsbaserte undersøkelsen beskriver hodeskadeepidemiologien i en definert populasjon i Troms. Den omfatter samtlige 247 pasienter med hodeskade primært henvist...
Ingebrigtsen T, Mortensen K, Romner B
20.05.1999
Sammendrag Intrakranial blødning er en sjelden, men livstruende komplikasjon etter lett hodeskade. Prosedyrer for håndtering av pasienter med lett hodeskade må sikre tidlig påvisning av intrakranial...
Ingebrigtsen T, Nygaard ØP, Trumpy JH
20.10.1997
Sammendrag Nevrokirurgisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø ble opprettet i januar 1986 for å yte neurokirurgisk service til befolkningen i Nord-Norge. Det er i tiårsperioden 1986-95 utført 3225...
Ingebrigtsen T, Romner B, Waterloo K, Trumpy JH
10.12.1996
Sammendrag Om lag 10% av alle hodeskader oppstår under idrettsutøvelse, og om lag 10% av alle idrettsskader er hodeskader. Lette hodeskader (commotio cerebri) er vanligst. Mange idretter medfører...