Lette hodeskader i idretten

Ingebrigtsen T, Romner B, Waterloo K, Trumpy JH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Om lag 10% av alle hodeskader oppstår under idrettsutøvelse, og om lag 10% av alle idrettsskader er hodeskader. Lette hodeskader (commotio cerebri) er vanligst. Mange idretter medfører risiko for gjentatte lette hodeskader. Det klassiske punch-drunk-syndromet hos boksere representerer en alvorlig traumatisk encefalopati. Nyere forskning viser at mindre alvorlig encefalopati kan oppstå som følge av gjentatte lette hodeskader også i andre idretter. Utøverne kan ha symptomer som hodepine, svimmelhet, irritabilitet, nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker. Neuropsykologisk undersøkelse viser ofte kognitiv svikt i form av reduserte oppmerksomhets- og hukommelsesfunksjoner. Varig sekvele kan forebygges gjennom riktig håndtering i akuttfasen, adekvat oppfølging og forebygging av nye hodeskader.

Anbefalte artikler