Lette hodeskader i idretten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Om lag 10% av alle hodeskader oppstår under idrettsutøvelse, og om lag 10% av alle idrettsskader er hodeskader. Lettehodeskader (commotio cerebri) er vanligst. Mange idretter medfører risiko for gjentatte lette hodeskader. Det klassiskepunch-drunk-syndromet hos boksere representerer en alvorlig traumatisk encefalopati. Nyere forskning viser at mindrealvorlig encefalopati kan oppstå som følge av gjentatte lette hodeskader også i andre idretter. Utøverne kan hasymptomer som hodepine, svimmelhet, irritabilitet, nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker. Neuropsykologiskundersøkelse viser ofte kognitiv svikt i form av reduserte oppmerksomhets- og hukommelsesfunksjoner. Varig sekvele kanforebygges gjennom riktig håndtering i akuttfasen, adekvat oppfølging og forebygging av nye hodeskader.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media