Håndtering av lette hodeskader ved norske sykehus - kan kvaliteten bedres?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Intrakranial blødning er en sjelden, men livstruende komplikasjon etter lett hodeskade. Prosedyrer for håndtering avpasienter med lett hodeskade må sikre tidlig påvisning av intrakranial blødning. Vi har kartlagt håndteringen av lettehodeskader ved 63 norske sykehus.

  Undersøkelsen viser stor variasjon mellom sykehusene. Lette hodeskader ble ved de fleste sykehusene (81%) behandleti en generell kirurgisk avdeling. Rutinemessig røntgenundersøkelse, vanligvis røntgen caput, ble utført ved 18 sykehus(29%). Glasgow Coma Scale (GCS) ble brukt for vurdering av bevissthetsnivå i akuttmottaket ved 27 sykehus (43%) ogunder observasjon av inneliggende pasienter ved 32 (51%). Vel halvparten (52%) av sykehusene hadde etablert kriterierfor poliklinisk behandling av utvalgte pasienter, men disse varierte fra sykehus til sykehus.

  Kvaliteten i hodeskadebehandlingen ved norske sykehus kan bedres gjennom økt bruk av CT-undersøkelse og konsekventbruk av GCS for vurdering av bevissthetsnivå etter lett hodeskade.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media