Håndtering av lette hodeskader ved norske sykehus - kan kvaliteten bedres?

Ingebrigtsen T, Mortensen K, Romner B Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Intrakranial blødning er en sjelden, men livstruende komplikasjon etter lett hodeskade. Prosedyrer for håndtering av pasienter med lett hodeskade må sikre tidlig påvisning av intrakranial blødning. Vi har kartlagt håndteringen av lette hodeskader ved 63 norske sykehus.

Undersøkelsen viser stor variasjon mellom sykehusene. Lette hodeskader ble ved de fleste sykehusene (81%) behandlet i en generell kirurgisk avdeling. Rutinemessig røntgenundersøkelse, vanligvis røntgen caput, ble utført ved 18 sykehus (29%). Glasgow Coma Scale (GCS) ble brukt for vurdering av bevissthetsnivå i akuttmottaket ved 27 sykehus (43%) og under observasjon av inneliggende pasienter ved 32 (51%). Vel halvparten (52%) av sykehusene hadde etablert kriterier for poliklinisk behandling av utvalgte pasienter, men disse varierte fra sykehus til sykehus.

Kvaliteten i hodeskadebehandlingen ved norske sykehus kan bedres gjennom økt bruk av CT-undersøkelse og konsekvent bruk av GCS for vurdering av bevissthetsnivå etter lett hodeskade.

Anbefalte artikler