Hodeskadeepidemiologi i Troms

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Denne retrospektive populasjonsbaserte undersøkelsen beskriver hodeskadeepidemiologien i en definert populasjon iTroms. Den omfatter samtlige 247 pasienter med hodeskade primært henvist til Regionsykehuset i Tromsø i løpet av 1993.Hodeskade ble definert som fysisk skade av hjernen eller kraniet fremkalt av ytre krefter. Insidensraten avsykehushenviste hodeskader var 229 per 100000 innbyggere per år, med en overvekt av menn på 1,7:1,0. Årsakene var falli 62% av tilfellene, trafikkulykker i 21% og vold i 7%. Den observerte insidensraten er lav, til tross for bredeinklusjonskriterier, trolig på grunn av en nedgang i antall trafikkulykker og færre henvisninger. En ytterligerereduksjon i antall hodeskader i vårt område kan oppnås ved å forebygge fall.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media