Hodeskadeepidemiologi i Troms

Mortensen K, Romner B, Ingebrigtsen T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne retrospektive populasjonsbaserte undersøkelsen beskriver hodeskadeepidemiologien i en definert populasjon i Troms. Den omfatter samtlige 247 pasienter med hodeskade primært henvist til Regionsykehuset i Tromsø i løpet av 1993. Hodeskade ble definert som fysisk skade av hjernen eller kraniet fremkalt av ytre krefter. Insidensraten av sykehushenviste hodeskader var 229 per 100000 innbyggere per år, med en overvekt av menn på 1,7:1,0. Årsakene var fall i 62% av tilfellene, trafikkulykker i 21% og vold i 7%. Den observerte insidensraten er lav, til tross for brede inklusjonskriterier, trolig på grunn av en nedgang i antall trafikkulykker og færre henvisninger. En ytterligere reduksjon i antall hodeskader i vårt område kan oppnås ved å forebygge fall.

Anbefalte artikler