Ti års neurokirurgi ved Regionsykehuset i Tromsø

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Nevrokirurgisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø ble opprettet i januar 1986 for å yte neurokirurgisk service tilbefolkningen i Nord-Norge. Det er i tiårsperioden 1986-95 utført 3225 operasjoner, herav 1157 kraniotomier og 1335spinalkirurgiske inngrep. Antall operasjoner per år har økt fra 201 til 442 og antall innleggelser fra 265 til 908.Antall behandlede pasienter per ansatt er mer enn tredoblet, samtidig som liggetiden er redusert med 43% til 4,5dager.

  Økningen må forventes å fortsette, som følge av bedret diagnostikk av sykdommer i nervesystemet, økende antall eldrei befolkningen og nye behandlingstilbud. Redusert spinalkirurgisk virksomhet ved lokalsykehusene vil også føre til øktaktivitet. Neurokirurgisk behandling er svært kostnadseffektiv. Ytterligere effektivisering uten samtidig reduksjon avkvaliteten er ikke mulig, det er heller behov for å øke den gjennomsnittlige liggetiden noe. Avdelingen må derforbygges ut med økt operasjonskapasitet, flere senger og flere ansatte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media