Dekomprimerende kraniektomi - livreddende behandling ved akutt hjerneinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Store iskemiske hjerneslag kan medføre transtentoriell herniering og død. Dekomprimerende kraniektomi har værtforeslått som livreddende behandling.

  Vi presenterer en 61 år gammel mann med et stort høyresidig hjerneinfarkt i forsyningsområdet for a. cerebri media.Han fikk først venstresidig hemiparalyse, men hadde innledningsvis normalt bevissthetsnivå. I løpet av to døgn faltbevissthetsnivået gradvis til Glasgow Coma Scale skåre 5. Intrakranial trykkmonitorering ble etablert. Tre dager seneresteg det intrakraniale trykket fra 20 mm Hg til 40 mm Hg. Vi gjorde en høyresidig dekomprimerende kraniektomi, og detintrakraniale trykket ble normalisert. Ti måneder senere var pasienten hjemme, og fungerte med minimal assistanse. Hanhadde moderat parese i venstre bein og var gangfør, men venstre arm var paralytisk.

  Denne sykehistorien bekrefter at dekomprimerende kraniektomi kan være livreddende og gi et godt funksjonelt resultathos pasienter med store hjerneinfarkter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media