Dekomprimerende kraniektomi - livreddende behandling ved akutt hjerneinfarkt

Sollid S, Kloster R, Ingebrigtsen T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Store iskemiske hjerneslag kan medføre transtentoriell herniering og død. Dekomprimerende kraniektomi har vært foreslått som livreddende behandling.

Vi presenterer en 61 år gammel mann med et stort høyresidig hjerneinfarkt i forsyningsområdet for a. cerebri media. Han fikk først venstresidig hemiparalyse, men hadde innledningsvis normalt bevissthetsnivå. I løpet av to døgn falt bevissthetsnivået gradvis til Glasgow Coma Scale skåre 5. Intrakranial trykkmonitorering ble etablert. Tre dager senere steg det intrakraniale trykket fra 20 mm Hg til 40 mm Hg. Vi gjorde en høyresidig dekomprimerende kraniektomi, og det intrakraniale trykket ble normalisert. Ti måneder senere var pasienten hjemme, og fungerte med minimal assistanse. Han hadde moderat parese i venstre bein og var gangfør, men venstre arm var paralytisk.

Denne sykehistorien bekrefter at dekomprimerende kraniektomi kan være livreddende og gi et godt funksjonelt resultat hos pasienter med store hjerneinfarkter.

Anbefalte artikler