Hofmann B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hofmann B

Hofmann B
20.03.1999
Sammendrag Allerede før den første verdenskrig gjorde den amerikanske legen John Abel forsøk med en kunstig nyre brukt på hunder. Nyren var basert på kollodiumrør i en glasskolbe, og han anvendte et...
Hofmann B
30.06.1998
Sammendrag Utstyrssituasjonen ved norske sykehus har vært fremme i den offentlige debatt ved en rekke anledninger. Det blir fremsatt påstander om at sykehusene har “gammelt og dårlig” medisinsk...
Hofmann B
10.12.1997
Sammendrag For 100 år siden pågikk en banebrytende forskningsaktivitet med å kartlegge bioelektriske fenomener. Waller, DuBois-Reymond og Einthoven var foregangsmenn som ledet frem til det vi i dag...
Hofmann B
10.10.1997
Sammendrag Den generelle teknologiutvikling har ført til utstrakt bruk av komplekst avansert teknisk utstyr i helsevesenet. Apparaturen gir nye muligheter for diagnostikk og behandling, men...
Hofmann B
30.06.1997
Sammendrag Helse og sykdom er fundamentale begreper for all medisinsk aktivitet. I de senere år har det etablert seg to retninger av teorier om medisinens konseptuelle struktur. De reduksjonistiske...
Hofmann B, Tørstad J
10.05.1996
Rasjonalisering eller omorganisering? Sammendrag Primærhelsetjenesten har i utstrakt grad tatt i bruk EDB-baserte pasientjournaler. Virkningen av denne ordningen er i liten grad dokumentert. Tre...