Medisinsk utstyr - feil, årsaker og risiko

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den generelle teknologiutvikling har ført til utstrakt bruk av komplekst avansert teknisk utstyr i helsevesenet.Apparaturen gir nye muligheter for diagnostikk og behandling, men representerer også en risiko. En undersøkelse vedLillehammer fylkessykehus viser at det er relativt høy feilrate på medisinsk utstyr. Men få tilfeller av feil fårkonsekvenser for pasient eller operatør. Undersøkelsen viser at periodisk vedlikehold reduserer feilraten og atbrukeropplæring/brukerkontroller reduserer risikoen ved bruk av medisinsk utstyr.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media