Medisinsk utstyr - feil, årsaker og risiko

Hofmann B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Den generelle teknologiutvikling har ført til utstrakt bruk av komplekst avansert teknisk utstyr i helsevesenet. Apparaturen gir nye muligheter for diagnostikk og behandling, men representerer også en risiko. En undersøkelse ved Lillehammer fylkessykehus viser at det er relativt høy feilrate på medisinsk utstyr. Men få tilfeller av feil får konsekvenser for pasient eller operatør. Undersøkelsen viser at periodisk vedlikehold reduserer feilraten og at brukeropplæring/brukerkontroller reduserer risikoen ved bruk av medisinsk utstyr.

Anbefalte artikler