EDB-basert journalsystem i primærhelsetjenesten

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rasjonalisering eller omorganisering?

  Sammendrag

  Primærhelsetjenesten har i utstrakt grad tatt i bruk EDB-baserte pasientjournaler. Virkningen av denne ordningen er iliten grad dokumentert. Tre undersøkelser foretatt i Sør-Varanger kommune forsøker å belyse hva et slikt journalsystembetyr for driften av kommunelegekontorer. Undersøkelsene ble utført i 1993, 1994 og 1995. De ble gjennomført ved tolegesentre og fem utekontorer. Undersøkelsene viste at de viktigste endringene ved innføring av EDB-basertjournalsystem var av organisasjonsmessig art. Enkelte arbeidsoppgaver ble tillagt andre personer, noen oppgaver faltbort, mens nye kom til. Informasjonstilgjengeligheten økte vesentlig. Det samme gjaldt publikumsservicen. Langt flerepasienter fikk svar på spørsmål angående informasjon fra journal. Antall skjemaer som måtte fylles ut manuelt, avtokkraftig. Det ble likevel ikke observert noen vesentlig endring i effektiviteten. Den totale arbeidsmengden ble hellerikke redusert som følge av systemet. Undersøkelsene viste også at enkle utvidelser av systemet kunne gi vesentligeforbedringer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media