Medisinsk utstyr - gammelt, dårlig og farlig?

Hofmann B Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Utstyrssituasjonen ved norske sykehus har vært fremme i den offentlige debatt ved en rekke anledninger. Det blir fremsatt påstander om at sykehusene har “gammelt og dårlig” medisinsk utstyr. En undersøkelse ved Lillehammer fylkessykehus inkluderte 2031 enheter og viste at gjennomsnittsalder for utstyret ved sykehuset var 7,35 år. Gjennomsnittlig levetid for utstyret som ble kassert i 1997 var 14,91 år. De fleste feil på medisinsk utstyr var på nyere utstyr, som var mer komplekst og avansert enn eldre utstyr. Tilsvarende var det langt flere brukerfeil på nytt utstyr enn på gammelt medisinsk utstyr. Nyere medisinsk utstyr representerer en større risiko og krever hyppigere kontroller og høyere brukerkompetanse enn eldre utstyr.

Anbefalte artikler