Medisinsk utstyr - gammelt, dårlig og farlig?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Utstyrssituasjonen ved norske sykehus har vært fremme i den offentlige debatt ved en rekke anledninger. Det blirfremsatt påstander om at sykehusene har "gammelt og dårlig" medisinsk utstyr. En undersøkelse ved Lillehammerfylkessykehus inkluderte 2031 enheter og viste at gjennomsnittsalder for utstyret ved sykehuset var 7,35 år.Gjennomsnittlig levetid for utstyret som ble kassert i 1997 var 14,91 år. De fleste feil på medisinsk utstyr var pånyere utstyr, som var mer komplekst og avansert enn eldre utstyr. Tilsvarende var det langt flere brukerfeil på nyttutstyr enn på gammelt medisinsk utstyr. Nyere medisinsk utstyr representerer en større risiko og krever hyppigerekontroller og høyere brukerkompetanse enn eldre utstyr.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media