Fra elektrokardiografiens historie

Hofmann B Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


For 100 år siden pågikk en banebrytende forskningsaktivitet med å kartlegge bioelektriske fenomener. Waller, DuBois-Reymond og Einthoven var foregangsmenn som ledet frem til det vi i dag kjenner som elektrokardiografi. Menn som Lewis og Bedford gjorde banebrytende arbeider med henblikk på registrering av arytmier og analy-se av ST-segment og QRS-kompleks. Grunnlaget for den moderne elektrokardiografi ble lagt i de innovative årene 1850-1930.

Anbefalte artikler