Den kunstige nyre blir til - fra pølseskinn til kapillærfibrer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Allerede før den første verdenskrig gjorde den amerikanske legen John Abel forsøk med en kunstig nyre brukt på hunder.Nyren var basert på kollodiumrør i en glasskolbe, og han anvendte et antikoagulant basert på ekstrakt fra blodigler.Men krigen forhindret forsyningen av igler fra Europa og forsøkene stanset. I 1923 gjorde den tyske legen Georg Haastilsvarende forsøk, denne gangen også på mennesker. Men metoden møtte motstand. Det var først under den annenverdenskrig, da den nederlandske legen Willem Kolff konstruerte en kunstig trommelnyre, at hemodialyse ble etablert:det initierte en spennende utvikling fra pølseskinn til kapillærfibrer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media