Hans Petter Fosseng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Petter Fosseng

Hans Petter Fosseng
05.01.2006
Det er ti år siden Tidsskriftet og Legeforeningen etablerte egne nettsider. Fra en forsiktig start er Internett-tilbudet i dag en viktig del av Tidsskriftet, og utviklingen fortsetter i raskt tempo...
Hans Petter Fosseng
26.08.2004
Mentalt stimulerende jobber kan beskytte mot utvikling av Alzheimers sykdom, mener amerikanske forskere. I en case-control-studie har 357 mennesker over 60 år, hvorav 122 med diagnosen Alzheimers...
Hans Petter Fosseng
10.04.2003
Nettsteder med viktig informasjon for funksjonshemmede er ikke godt nok tilrettelagt, viser en brukertest av fem sentrale nettsteder. Best ut av testen kom Ila legesenter. Multitest-prosjektet –...
Hans Petter Fosseng
25.09.2003
Internett-kurset Håndtering av dyspepsi i allmennpraksis ble lansert i august. Dermed tilbyr Legeforeningens utdanning på Internett (LUPIN) nå seks ulike kurs, der leger kan ta tellende timer og...
Hans Petter Fosseng
12.06.2003
Gro Harlem Brundtlands etterfølger som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, Jong-Wook Lee, setter kampen mot AIDS høyest på dagsordenen. Foto WHO/P. Virot Den sørkoreanske...
Hans Petter Fosseng
28.05.2003
– Nett- og telefontjenesten Fritt sykehusvalg Norge skal være et slagkraftig og reelt verktøy for pasienter, pårørende og henvisende leger, sa helseminister Dagfinn Høybråten under lanseringen. Fritt...
Hans Petter Fosseng
20.01.2002
Statistikkursene er et samarbeid mellom Petter Laake og Harald Fekjær ved Seksjon for medisinsk statistikk ved Universitetet i Oslo og Legeforeningens pedagogiske avdeling ved Åse Brinchmann-Hansen...
Hans Petter Fosseng
30.05.2002
Etter en anbudsrunde høsten 2000 vedtok fylkestinget å inngå nye driftsavtaler for ambulansetjenesten i Finnmark (1). Måsøy kommune nektet å akseptere fylkeskommunens ambulansevirksomhet ved det...
Hans Petter Fosseng
30.05.2002
Studien er utført av Kenneth Mukamal og kolleger ved Beth Israel Deaconess Medical Centre i Boston, og er nylig publisert i Circulation (1), tidsskriftet til den amerikanske hjerteforeningen ( http...
Hans Petter Fosseng
30.05.2002
Dette opplyser Rikstrygdeverket i et brev til norske leger. Rikstrygdeverket viser også til tidligere utsendt informasjon vedrørende den nye sykmeldingsattesten som ble tatt i bruk fra 1. mai i år...
Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen
20.08.2002
Tall fra Samordna opptak ( www.samordnaopptak.no ) viser at det er en nedgang på 0,4 % i antall søkere til medisinstudier i Norge. Medisinutdanningen i Oslo har størst nedgang i antall søkere, til...
Hans Petter Fosseng
10.12.2002
Nils Fredrik Wisløff har gått av som styreleder i Helse Sør RHF og fagdirektør Trine Magnus i Helse Nord RHF går tilbake til Universitetssykehuset Nord-Norge. – Det var en tung, men nødvendig...
Hans Petter Fosseng
20.04.2002
Bjørn Oscar Hoftvedt Norske leger besvarer mer enn 100 000 forespørsler fra forsikringsselskapene hvert år. Leger spiller dermed en viktig rolle for forvaltningen av forsikringskundenes premiemidler...
Hans Petter Fosseng
30.04.2002
Prisen premierer nyskapende arbeid innenfor helse- og sosialsektoren. Avdelingsoverlege Bettina S. Husebø mottok prisen på vegne av Hospiceavdelingen ved Bergen Røde Kors Sykehjem (1). Bettina S...
Hans Petter Fosseng
30.08.2002
I en studie publisert i tidsskriftet Surgery og omtalt i siste nummer av BMJ (1), er det for første gang funnet sammenheng mellom kommunikasjon og klager på feilbehandling hos kirurger. På grunnlag...
Hans Petter Fosseng
30.06.2002
– Det vil være verdifullt at det i alle helseregioner blir etablert kontakt med regionale og lokale politiske myndigheter. Foretakene har stor frihet når det gjelder hvordan kontakten skal ordnes...
Hans Petter Fosseng
10.10.2002
Det går frem av en britisk tverrsnittsstudie gjennomført av Julia Hippisley-Cox og med-arbeidere, og som nylig er publisert i BMJ (1). Studiens deltakere som hadde ektefeller med astma, depresjon,...
Hans Petter Fosseng
10.09.2001
Forslaget fra EU-kommisjonen er foreløpig igangsetting av et femårig pilotprosjekt med informasjon direkte til pasienter om godkjente legemidler mot diabetes, astma og AIDS. Norsk lovgivning setter...
Hans Petter Fosseng
20.11.2001
Skjermbildet viser verdier for blodtrykk og respiratorbehandling. Her med visning av verdier hver time, men disse kan vises i intervaller fra hvert minutt til en gang i døgnet. Et klinisk...
Stine Bjerkestrand Nesje, Hans Petter Fosseng, May-Brith Mandt
20.11.2001
Priser utdelt på Nidaroskongressen Stortingets sosialkomité John I. Alvheim (FrP) tar nå fatt på en ny periode som leder. Tidligere landbruksminister Bjarne Håkon...