Kurspoeng og tellende timer via egen PC

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Internett-kurset Håndtering av dyspepsi i allmennpraksis ble lansert i august. Dermed tilbyr Legeforeningens utdanning på Internett (LUPIN) nå seks ulike kurs, der leger kan ta tellende timer og kurspoeng i videre- og etterutdanningen.

  Kursene tas i eget tempo, uavhengig av tid og sted.

  LUPIN ble lansert i mars 2000 med de fire kursene Informasjonssøking ved hjelp av Internett, Spirometri i allmennpraksis, Introduksjon til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende leger og 24-timers blodtrykksmåling. Våren 2002 ble Forsikringsmedisin lansert som det femte kurset i rekken.

  Det nyeste LUPIN-kurset, Håndtering av dyspepsi i allmennpraksis, er bygd på en problembasert læringsmodell. Her må deltakerne arbeide seg gjennom fire kasuistikker, hvor de må oppnå en minimumspoengsum for å bestå og derved kunne få kursbevis. I dette kurset tar deltakeren avgjørelser som lege, for eksempel vedrørende pasientens symptomer, hvilke prøver som er relevante å ta og om deltakeren eventuelt ønsker å henvise pasienten i kasuistikken til spesialist. Kurset er godkjent med valgfrie åtte poeng i videre- og etterutdanning i allmennmedisin.

  Legeforeningens Internett-kurs gjør det mulig å gjennomføre kursene hvor og når du vil, forutsatt tilgang til PC eller Mac og Internett. Hver leksjon som gjennomføres blir registrert, slik at du neste gang kan fortsette der du avsluttet sist. Deltakeren bestemmer dermed fremdriften selv, men leksjonene og testene må tas i den rekkefølgen de er presentert.

  For å få kurset godkjent, må deltakeren registrere seg som kursdeltaker, gjennomføre alle leksjoner og tester i rekkefølge, og fylle ut personopplysninger og evalueringsskjema. Det er også fullt mulig å se nærmere på kursinnholdet uten å være registrert ved å gå inn som uregistrert bruker.

  Legeforeningen arbeider også med utvikling av flere Internett-kurs. Det mest omfattende prosjektet blant disse er det obligatoriske grunnkurset i klinisk kardiologi for spesialiteten indremedisin. Et internasjonalt kurs for fengselsleger er under utvikling i samarbeid med legeforeninger i flere land og World Medical Association (WMA). I tillegg er arbeidet med kurs i forebyggende kardiologi i allmennpraksis og et kurs i kirurgisk og medisinsk gastroenterologi godt i gang.

  LUPIN-kursene finner du bak nettadressen http://lupin.legeforeningen.no/ eller via Legeforeningens utdannings- og kursnettsider.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20489

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media