Hans Petter Fosseng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Petter Fosseng

Hans Petter Fosseng
20.09.2001
I løpet av 2000 kom to nye ikke-steroide antiinflammatoriske midler, celecoxib (Celebra fra Pharmacia og Pfizer) og rofecoxib (Vioxx fra MSD) på det norske markedet. Begge midlene hemmer selektivt...
Hans Petter Fosseng
10.09.2001
Forslaget fra EU-kommisjonen er foreløpig igangsetting av et femårig pilotprosjekt med informasjon direkte til pasienter om godkjente legemidler mot diabetes, astma og AIDS. Norsk lovgivning setter...
Hans Petter Fosseng
20.11.2001
Skjermbildet viser verdier for blodtrykk og respiratorbehandling. Her med visning av verdier hver time, men disse kan vises i intervaller fra hvert minutt til en gang i døgnet. Et klinisk...
Stine Bjerkestrand Nesje, Hans Petter Fosseng, May-Brith Mandt
20.11.2001
Priser utdelt på Nidaroskongressen Stortingets sosialkomité John I. Alvheim (FrP) tar nå fatt på en ny periode som leder. Tidligere landbruksminister Bjarne Håkon...
Hans Petter Fosseng, Stine Bjerkestrand Nesje
20.08.2001
Antall studenter skal trappes gradvis opp over fire år, og målet er å ta opp 30 studenter per studieår. En økning utover dette er foreløpig ikke aktuelt. Fra 1968–86 var Sentralsykehuset i Akershus...
Hans Petter Fosseng
20.08.2001
Det viser tall fra Samordna opptak ( www.so.uio.no ) som koordinerer alle søknader til høyere utdanning på universitets- og høyskolenivå. Opptaket til medisinstudiene er delt opp i tre...
Hans Petter Fosseng
20.08.2001
Visitten ( www.visitten.com ) er et tilbud som medisinstudenter kan melde seg på med brukernavn og passord til sidene. Nettsidene er bygd opp som en lukket fagnettløsning, og har fått økonomisk...
Hans Petter Fosseng
10.03.2001
Fra og med 1. januar 2002 kreves førerkort klasse C1 for kjøretøy mellom 3 501 og 7 500 kilo. Hvis et førerkort klasse B som har et stempel for kjøretøy opp til 7 500 kilo ikke fornyes ved...
Hans Petter Fosseng
10.01.2001
Det mener informasjonsrådgiver Hans Petter Strifeldt i Legemiddelindustriforeningen og redaktør Magne Nylenna i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Begge kritiserer firmaet Focus Media og...
Stine Bjerkestrand Nesje, Hans Petter Fosseng
30.11.2001
Timebestilling via Internett er et av tilbudene som Lillestrøm legesenter tilbyr sine pasienter Dette er spørsmål mange allmennpraktikere stiller seg, og som også ble stilt på et seminar under...
Hans Petter Fosseng
10.11.2001
Pris til Det medisinske fakultet i Oslo Ved årsfesten til Universitetet i Oslo mottok professor Per Brodal på vegne av Det medisinske fakultet i Oslo prisen for godt læringsmilj...
Hans Petter Fosseng
10.12.2000
Avgjørelsen falt på møtet til styringsorganet The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) i Marina del Rey i California 16. november. – Vi er veldig skuffet over avgjørelsen. Vi...
Hans Petter Fosseng
30.11.2000
Det konkluderer et ekspertutvalg ledet av professor dr.med. Lars Walløe, i en offentlig utredning om helsemessige konsekvenser av genmodifiserte næringsmidler (1). Ingen genmodifiserte næringsmidler...
Lars Alnæs, Hans Petter Fosseng, Nina Husom
30.11.2000
Minneord Krybbedødforskere er tildelt pris Prisen Sammen mot krybbedød, som er Landsforeningen til støtte ved krybbedød og Libero-fondets pris til unge forskere, gikk i...
Hans Petter Fosseng
10.11.2000
Dommen stadfester at leger som ikke arbeider i henhold til arbeidstidsdirektivets bestemmelser, må gi sitt samtykke til dette på individuell basis. Dommen stadfester dermed at en kollektiv avtale...
Hans Petter Fosseng
20.11.2000
Statistikkursene er et samarbeid mellom Seksjon for medisinsk statistikk ved Universitetet i Oslo og Legeforeningen (1, 2). Kursene i medisinsk statistikk er godkjent for alle spesialiteter og er...
Hans Petter Fosseng
30.10.2000
Åpningssiden på www.farmarb.com er tredelt. Kolonnen til venstre inneholder en lenkesamling, den midtre kolonnen inneholder nyheter, og den høyre kolonnen gir deg blant annet aktuelle søkemotorer...
Nina Husom, Hans Petter Fosseng, Ivar Følling
30.10.2000
Pris og stipender På årsmøtet 2000 i Norsk Selskap for Endokrinologi ble det delt ut følgende pris og forskningsstipend: Eystein S. Husebye, Medisinsk avdeling, Haukeland,...
Hans Petter Fosseng
10.12.2000
Avgjørelsen i World Intellectual Property Organization (WIPO) 22. november fastslår at Den norske lægeforening ikke kan bevise at organisasjonen har rettigheter til merkenavnet «legeforeningen.com»...
Hans Petter Fosseng
16.06.2005
Det er stor variasjon i hvor mye fastlegene deltar i offentlig legearbeid. Jo mer sentral kommunen er, jo mindre arbeider den enkelte lege med offentlig legearbeid. En ny rapport fra Institutt for...