Hans-Jacob Haga

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans-Jacob Haga

Trine B. Haugen, Hans-Jacob Haga, Geir Jacobsen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
01.02.2007
Bør statiner brukes perioperativt? Statiner antas å forebygge kardiovaskulære episoder i perioden rundt operasjon, men det er uklart hvor godt antakelsen er underbygd. Forskere har nå undersøkt dette...
Hans-Jacob Haga
25.09.2008
Et legemiddel under utprøving reduserer smerte hos pasienter med artrose sammenliknet med placebo. Artrose er en revmatisk sykdom med stadig økende prevalens, sannsynligvis knyttet til økende...
Hans-Jacob Haga
09.10.2008
Er det noen forskjeller mellom TNF-α-hemmere i behandlingen av revmatoid artritt? Til avansert behandling av revmatoid artritt benyttes i Norge tre forskjellige TNF-α-blokkerende stoffer: infliximab...
Hans-Jacob Haga
29.01.2009
Placebo reduserer smerte og stivhet og bedrer funksjonen hos pasienter med artrose. Illustrasjonsfoto BSIP/GV-Press/NordicPhotos Det er utført mange placebokontrollerte behandlingsstudier av artrose...
Villy Johnsen, Øystein Førre, Hans-Jacob Haga, Tore Kristian Kvien, Knut Mikkelsen, Bjørn-Yngvar Nordvåg, Erik Rødevand
28.05.2003
Det siste tiåret har behandling av pasienter med revmatoid artritt endret seg betydelig. En tradisjonelt avventende og forsiktig holdning er erstattet med tidlig og aggressiv behandling med...
Arne K. Andreassen, Frode L. Jahnsen, Rune Andersen, Hans-Jacob Haga
04.12.2003
Pulmonal hypertensjon er en tilstand hvor middeltrykket i det lille kretsløp overstiger 25 mm Hg i hvile eller 30 mm Hg under arbeid, og kan ha flere årsaker. En sjelden form er venookklusiv sykdom,...
Ingvild Menes Sørensen*, Atle Söderlund, Hans-Jacob Haga, Kirsti Malterud
20.03.2000
Sjögrens syndrom er en kronisk revmatisk bindevevssykdom definert ut fra europeiske klassifikasjonskriterier (tab 1) (1, 2). Prevalensen av sykdommen, som hovedsakelig opptrer hos kvinner, er om lag...
Roland Jonsson, Britt Nakken, Anne-Kristine Halse, Kathrine Skarstein, Karl Brokstad, Hans-Jacob Haga
20.03.2000
Sjögrens syndrom er en inflammatorisk revmatisk sykdom som er vanlig i Skandinavia (1). Sykdommen er kronisk og kan gi store plager for dem som rammes. Årsaken er ikke klarlagt, men det foreligger...
Zenebe Melaku, Hans-Jacob Haga
30.04.2000
Siden det første tilfellet av immunsviktsyndromet AIDS ble beskrevet i 1981,er mange kliniske symptomer og funn blitt assosiert med HIV-infeksjon. Blantde kliniske funnene finnes revmatologiske...
Hans-Jacob Haga
16.06.2005
Det er påvist økt risiko for lymfomutvikling ved bruk av medikamenter som blokkerer tumornekrosefaktor-α. TNF-α er et proinflammatorisk cytokin som er sentral i patogenesen ved revmatoid artritt...
Hans-Jacob Haga
17.11.2005
Det er uklart om bruk av medikamenter som blokkerer tumornekrosefaktor-α gir økt risiko for lymfomutvikling. Nylig viste en svensk undersøkelse betydelig økt risiko for lymfom hos 755 pasienter med...