Placebo virker i behandlingen av artrose

Hans-Jacob Haga Om forfatteren
Artikkel

Placebo reduserer smerte og stivhet og bedrer funksjonen hos pasienter med artrose.

Illustrasjonsfoto BSIP/GV-Press/NordicPhotos

Det er utført mange placebokontrollerte behandlingsstudier av artrose, og nå foreligger for første gang en metaanalyse av placebos effekt i disse studiene (1).

Analysen omfattet 198 placebokontrollerte studier med 16 364 pasienter, og resultatene er både interessante og tankevekkende. De viser at placebo signifikant reduserer smerte og stivhet og bedrer funksjonen. Disse effektene er signifikant bedre også i ubehandlede grupper. Effekten av placebo øker med behandlingseffekten av den utprøvende behandling, smertenivået ved studiestart, og studiepopulasjonens størrelse. Dessuten var effekten større hvis man benyttet injeksjoner fremfor tabletter eller annen form for administrasjon av placebo.

Resultatene ble kommentert på lederplass, og man konkluderer med at mange faktorer påvirker placeboeffekten, både forventede og uforventede (2). Placebos effekt er noe man alltid må regne med i kliniske studier, men også noe man kan optimalisere i behandlingen, slik som man ser i alternativ medisin. Lederskribenten konkluderer med at det ikke er nødvendig å benytte placebo aktivt, men det er intet i veien for å optimalisere placeboeffekten i behandlingen ved f.eks. å optimalisere lege-pasient-forholdet.

Anbefalte artikler