Avansert behandling av leddgikt

Hans-Jacob Haga Om forfatteren
Artikkel

Er det noen forskjeller mellom TNF-α-hemmere i behandlingen av revmatoid artritt?

Til avansert behandling av revmatoid artritt benyttes i Norge tre forskjellige TNF-α-blokkerende stoffer: infliximab (Remicade), etanercept (Enbrel) og adalumimab (Humira). Disse regnes for å ha likeverdig effekt, men det er noe billigere å starte opp med infliximab enn med de to andre. Det er imidlertid tidligere ikke utført noen direkte sammenliknende store studier med disse tre stoffene fra et klinisk og økonomisk synspunkt. Nå foreligger det sammenliknende data fra et nederlandsk leddgiktsregister i Nijmegen (1).

Registeret omfatter demografiske og kliniske data for pasienter med revmatoid artritt som starter opp med TNF-α-blokkerende behandling. I behandlingsforløpet suppleres de samme data hver tredje måned. I første års oppfølging deltok 707 pasienter, hvorav 38 % startet med adalumimab, 41 % med etanercept og 21 % med infliximab. Det primære mål var sykdomsaktivitet etter ett år ved måleinstrumentet DAS-28. Sekundært benyttet man også andre sykdomsaktivitetsmål samt totale kostnader for behandling i ett år.

Resultatene viste at sykdomsaktiviteten målt ved DAS-28 falt signifikant for alle tre grupper etter 12 måneders behandling, men effekten var signifikant bedre med etanercept og adalumimab enn med infliximab. Ved kostnadsanalysen fant man at behandling med infliximab ga et signifikant høyere kostnadsnivå enn behandling med etanercept eller adalumimab.

Konklusjonen er at etanercept og adalumimab er sammenliknbare med tanke på effekt og kostnadsnivå i det første behandlingsåret, og for de samme variabler signifikant bedre enn infliximab. Studien var ikke randomisert, og resultatene er ikke i overensstemmelse med tidligere metaanalyser og krever oppfølging.

Anbefalte artikler