Hans-Jacob Bangstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans-Jacob Bangstad

Hans-Jacob Bangstad, Olav Trond Storrøsten, Jon Skranes
05.03.2018
Norsk pediatri har mistet en dyktig og modig støttespiller. Vår kollega og venn Helge Michalsen gikk bort 26.11.2017, 76 år gammel, etter at han det siste året hadde vært alvorlig kreftsyk. Helge var...
Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakkeheim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
25.10.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1366 Riktig navn på en av forfatterne skal være Egil Bakkeheim. Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.
Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakke heim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
13.09.2016
Concerns often arise over a child’s growth in the first year of life. If the child shows otherwise normal development and appears to be thriving, GPs and health clinics will try providing advice on...
Claus Klingenberg, Hans-Jacob Bangstad
14.06.2007
I Tidsskriftet nr. 8/2007 presenterer Dahl og medarbeidere sine resultater ved endoskopisk behandling av vesikoureteral refluks hos barn ( 1 ). Omtrent halvparten av barna som ble behandlet, hadde...
Ann Christin Gjerstad, Olav Trond Storrøsten, Egil Bakkheim, Kai Handeland, Hans-Jacob Bangstad
13.09.2016
Bekymring rundt barnets vekst første leveår er en vanlig problemstilling. Fastlege og helsestasjon forsøker med råd om kosthold og måltidsrutiner hvis barnet ellers utvikler seg normalt og viser tegn...
Hans-Jacob Bangstad
08.06.2006
Waterston, Tony Helms, Peter J. Platt, Martin Ward Paediatrics – a core text on child health 2. utg. 369 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Publishing, 2006. Pris GBP 25 ISBN 1-85775 - 808 -0 Målgruppen er...
Tone Kristin Omsland, Hans-Jacob Bangstad, Tore Julsrud Berg, Svein Olav Kolset
12.01.2006
Pasienter med diabetes utvikler mikrovaskulære senkomplikasjoner som nefropati, retinopati, nevropati samt makrovaskulære forandringer som aterosklerose. Denne artikkelen tar for seg mulige...
Hossein Banitalebi, Hans-Jacob Bangstad
20.11.2002
Feber er en vanlig årsaker til at barn kommer til lege. Digitale termometre har vært brukt siden midten av 1980-årene. Det tradisjonelle kvikksølvtermometeret er ikke lenger i bruk på grunn av faren...
Jan Holt, Hans-Jacob Bangstad, Damien Brackman, John M. Dahl, Ingebjørg Fagerli, Sigvald Refsum
10.01.2001
I løpet av de siste 15 år er det publisert flere arbeider og oversiktsartikler om sengevæting (1 – 4). Dette har gitt økt kunnskap om årsaksmekanismer og behandling. Mange foreldre til barn med...
Hans-Jacob Bangstad
18.09.2012
Urosepsis during the first months of life is not entirely uncommon and occurs most frequently in boys, mainly due to urogenital abnormalities ( 1 ). Posterior urethral valves, which only occur in...
Hans-Jacob Bangstad
01.12.2005
Parizkova, Jana Hills, Andrew P. Childhood obesity Prevention and treatment. 522 s, tab, ill. London: CRC Press, 2005. Pris USD 100 ISBN 0-8493-2253-7 Målgruppen for denne boken er først og fremst...
Hans-Jacob Bangstad
18.09.2012
Urosepsis i løpet av de første levemånedene er ikke helt uvanlig og forekommer hyppigst hos gutter, først og fremst pga. urogenitale misdannelser ( 1 ). Urethraklaffer, som kun forekommer hos gutter...