Helge Michalsen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk pediatri har mistet en dyktig og modig støttespiller. Vår kollega og venn Helge Michalsen gikk bort 26.11.2017, 76 år gammel, etter at han det siste året hadde vært alvorlig kreftsyk.

  Helge var født og oppvokst i Kristiansand, fullførte medisinsk embetseksamen i Bergen 1966 og ble spesialist i pediatri i 1974. Den pediatriske utdanningen fikk han i Porsgrunn og ved Ullevål sykehus i Oslo. Etter snaue to år som overlege ved den nyopprettede Barneavdelingen i Bodø, var han som overlege i nesten 20 år en meget sentral person ved Barneavdelingen, Aker sykehus i Oslo. I 1994 flyttet han og familien tilbake til Sørlandet der han arbeidet ved Barneavdelingen i Arendal som avdelingsoverlege frem til 2007 og deretter som overlege ved poliklinikken frem til 2015. Helge var aldri ansatt i noen fast akademisk stilling, men hans samarbeidsevne og faglige styrke førte til tallrike publikasjoner innen hans hovedfelter: cystisk fibrose, gastroenterologi og sosialpediatri, vold og seksuelle overgrep.

  Arbeidet med å forbedre totaltilbudet for barn, og etter hvert også for voksne med cystisk fibrose, var et godt eksempel på Helges oppfatning av hvordan arbeidet knyttet til barn og foreldre med kronisk sykdom burde utformes. Selv var han medlem av fagrådet for cystisk fibrose i 30 år, mange av dem som formann. Han var også hovedmannen bak stiftelsen Forskningsfondet for cystisk fibrose. Det er liten tvil om at han har en stor del av æren for at prognosen og livet til barn med denne tilstanden har bedret seg betydelig de siste 30 årene. Et bevis på dette er at han var æresmedlem i Foreningen for cystisk fibrose.

  Et uttrykk for hans arbeidskapasitet, faglige bredde og omsorg for svake grupper ledet til at han var den første formannen i Støttegruppen for seksuelt misbrukte barn i fem år. Parallelt med dette var han meget aktiv i Norsk barnelegeforening, Gjennom hele sin karriere, og som en naturlig del av dette engasjementet og den tilliten han skapte, var han leder i to perioder fra 1992–95.

  Helge tok seg tid til annet enn fag også. Sang og musikk, aktiviteter knyttet til sjøen, fisking, kajakken og hytta i Høvåg var viktige ingredienser i livet hans. Godt humør, underfundige replikker, raushet, pågangsmot, redelighet, klokskap og et sterkt engasjement på andres vegne er det som for mange av oss sitter igjen. Vi takker ham og lar våre varmeste tanker gå til hans kone Bjørg Adine, barn og barnebarn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media