Barn og overvekt

Hans-Jacob Bangstad Om forfatteren
Artikkel

Parizkova, Jana

Hills, Andrew P.

Childhood obesity

Prevention and treatment. 522 s, tab, ill. London: CRC Press, 2005. Pris USD 100

ISBN 0-8493-2253-7

Målgruppen for denne boken er først og fremst helsepersonell som arbeider med helserelatert overvekt spesielt hos barn, men også voksne.

Bokens store fortrinn er en meget grundig dokumentasjon. Der er vanskelig å finne sentrale referanser som ikke er omtalt. Dette i et fagfelt som er i rivende utvikling og der behovet for kontinuerlig bearbeiding av forskningsresultater er meget avgjørende.

Oppbygningen av boken er systematisk og logisk og dekker alle sentrale felter innen emnet. Spesielt kan nevnes betydningen av intrauterine forhold, spedbarnstidens betydning, ny innsikt innen genetikk i tillegg til meget omfattende beskrivelse av kjente forhold som fysisk inaktivitet og endret kosthold. Sammenhengen mellom overvekt hos barn og senere utvikling av blant annet hjertesykdom og metabolsk syndrom er grundig underbygd. Bokens bredde fremgår også ved den grundige behandlingen av globale forskjeller.

Det ligger i temaets sammensatte natur at det må bli mange gjentakelser, og boken inneholder få tabeller og enda færre figurer. Den fremstår derfor som noe tung og massiv. I tillegg vil mange kunne si at grundigheten med hensyn til referering faktisk til en viss grad skygger for hovedpoengene. Dette oppveies delvis av oppsummeringsavsnitt etter hvert kapittel og en god indeks.

Boken vil på tross av anførte innvendinger være en nyttig oppslagsbok for den som vil sette seg grundig inn i et bokstavelig talt voksende problem der kunnskap fremfor sterke meninger vil være viktig i både den helserelaterte og ikke minst den politiske oppfølgingen.

Anbefalte artikler