Guri Spilhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guri Spilhaug

Guri Spilhaug
03.05.2007
– For tidlig født barn representerer en utsatt gruppe, og mange vil ha behov for tverrfaglige tjenester innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten i mange år under oppveksten. Legeforeningen...
Guri Spilhaug
04.01.2007
Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk er våknet av dvalen og omdøpt til Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. Reidar Høifødt leder den nye foreningen. Foto privat Dette skjedde...
Guri Spilhaug
01.03.2007
– Legeforeningen mener at de grunnleggende faglige og etiske problemstillingene rundt bruk av levende biologisk materiale fra dyr til menneske bør utredes grundigere før et lovforslag utformes og...
Guri Spilhaug
19.04.2007
Spesialforeningene ønsker å unngå assosiasjoner til A-lag og B-lag, og samler seg nå for å finne sin plass i Legeforeningens nye organisasjon. Torbjørn Moe Eggebø, Norsk forening for...
Guri Spilhaug
15.03.2007
Metoden som velges for undersøkelse av kroppens hulrom må være underlagt medisinske og etiske normer og en eventuell undersøkelse må ikke være av skadelig karakter. Det skriver Legeforeningen i et...
Guri Spilhaug
14.08.2008
Praksisveileder for poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og unge dekker de temaer og problemstillinger som er aktuelle for tjenesten, mener Legeforeningen. Henvisningsskjemaer som finnes på...
Guri Spilhaug
25.09.2008
Utkastet til nasjonal veileder for prosess knyttet til begrensning av livsforlengende behandling oppfyller formålet om å bidra til at beslutninger tas på et godt faglig grunnlag. Det mener...
Guri Spilhaug
26.06.2008
Gode retningslinjer og tydelig arbeidsfordeling for redningsarbeid er viktig. Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Justisdepartementet. En arbeidsgruppe nedsatt av departementet har...
Guri Spilhaug
13.03.2008
Legeforeningen har engasjert seg i utarbeidingen av en ny forskrift mot ruspåvirket kjøring. Stortinget har vedtatt å endre straffelovens paragraf 53. Det innebærer at promilleprogrammet utvides til...
Guri Spilhaug
13.03.2008
Det er ikke hensiktsmessig at gravide skal ha et helt nytt system. I stedet bør de inn i den eksisterende elektroniske journalen, mener Legeforeningen. Sosial- og helsedirektoratet arbeider nå med...
Guri Spilhaug
24.08.2006
Et lovfestet krav til kommunene om å tilby influensavaksinasjon av risikogrupper vil være et viktig grep for å øke vaksinasjonsdekningen. Norge har lavest vaksinasjonsdekning i befolkningen totalt...
Guri Spilhaug
07.09.2006
Legeforeningens gjennombruddsprosjekt 2005 – 06 «Bedre rusbehandling» ble avsluttet i Tromsø i slutten av mai. Psykologspesialist Helga Tveit, sosialkonsulent Unni Moen, psykologspesialist Kjell...
Guri Spilhaug
21.09.2006
Legeforeningen støtter i hovedsak et forslag til Nasjonal strategi for KOLS 2006 – 09, men savner en konkretisering av flere av tiltakene i allmennlegetjenesten. Blant tiltakene er røykeavvenning,...
Guri Spilhaug
05.10.2006
Både som pasient og pårørende ønsker vi å bli sett og forstått. Jeg har hatt gleden av å oppleve god omsorg og respekt. Menneskelig kontakt er den beste pleie. Det gir også de pårørende trygghet...
Guri Spilhaug
28.01.2014
Arild Schillinger John Arild Schillinger døde onsdag 30. oktober 2013 etter ett års sykdom, 61 år gammel. Det er et stort tap for hans nærmeste familie og venner og også for kolleger og medarbeidere...
Guri Spilhaug
16.09.2014
Jeg visste at jeg skulle bli lege fra tidlig på barneskolen. Det er ingen leger i familien, men det var fars drøm. Han ble det ikke, men ga drømmen til meg. Utdannelsen og arbeidet som lege har...
Guri Spilhaug
06.10.2015
Hege Gjessing har som president i Legeforeningen vært en betydningsfull bidragsyter i arbeidet med å etablere en egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Jeg vil takke den avtroppende...