Gulsvik A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gulsvik A

Eagan T, Gulsvik A, Mørkve O, Skaug K
20.11.1999
Sammendrag Antall sykehusinnleggelser kan brukes som et estimat for befolkningens behov for fylkeskommunale helsetjenester. Sykehusinnleggelser for obstruktiv lungesykdom og pneumoni er tidligere...
Nordtvedt S, Gulsvik A, Hexeberg A, Hofstad T, Caugant DA
10.01.1999
Sammendrag I 1996 meldte Haukeland Sykehus 30 pasienter med tuberkulose til det sentrale tuberkuloseregister. Ved dyrking fikk 63% påvist Mycobacterium tuberculosis. 13 av pasientene, åtte voksne og...
Gulsvik A
30.09.1998
En tredel av verdens befolkning er infisert med tuberkelbasillen. Åtte millioner nye tilfeller av tuberkulose oppstår hvert år, og tre millioner dør av sykdommen. Halvparten av alle med aktiv...
Bakke P, Gilja ME, Wang IJH, Gulsvik A, Gallefoss F
20.05.1998
Sammendrag Selvrapporterte medikamentvaner og kunnskap om egen sykdom ble undersøkt blant 250 pasienter som hadde fått diagnosen obstruktiv lungesykdom ved Lungepoliklinikken, Haukeland Sykehus. Fem...
Gulsvik A
20.05.1998
Tobakksinduserte lungesykdommer er globalt og nasjonalt på rask fremmarsj (1), samtidig som vi i Norge ser muligheten til å utrydde lungesykdommer forårsaket av Mycobacterium tuberculosis (2). På...
Omenaas E, Bakke P, Eide GE, Hanoa R, Gulsvik A, Elsayed S, Haukenes G
20.04.1998
Sammendrag Vi har studert forekomsten av antistoffer i serum mot vanlige inhalasjonsallergener og respiratoriske virus i en vanlig voksen befolkning, og undersøkt deres betydning for obstruktiv...
Gulsvik A
30.04.1997
Nordiske studier antyder at 6-11% av den voksne befolkning har obstruktiv lungesykdom (1). Nærmere to tredeler av disse pasientene har lettere grader av irreversibel og/eller variabel...
Grebstad JÅ, Eide GE, Gulsvik A, Ellingsen I
10.03.1997
Sammendrag Vi ville se om poliklinisk undersøkelse av 108 vanesnorkere kunne skille ut dem som ved senere innleggelse viste seg å ha nattlig hypoksemi. 30,6% hadde oksygendesaturasjonsindeks (ODI)...
Jentoft HF, Gulsvik A
30.04.1996
Tuberkulosesykdommen har fått økt medieinteresse de siste år. Oppmerksomheten har særlig vært rettet mot multiresistente bakterier (både mot isoniazid og rifampicin) og økt forekomst av tuberkulose i...