Immunglobulin E, virusantistoffer og obstruktiv lungesykdom hos voksne

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi har studert forekomsten av antistoffer i serum mot vanlige inhalasjonsallergener og respiratoriske virus i en vanligvoksen befolkning, og undersøkt deres betydning for obstruktiv lungesykdom.

  Kjønn, alder, eksponering for støv og gass i yrket samt tobakksrøyking påvirket nivået av totalt IgE i serum. Menn,unge individer, aldri-røykere samt de som ble undersøkt i vår- og sommerperioden hadde høyere forekomst av spesifikkeIgE-antistoffer i serum enn det som ble funnet hos andre grupper. Virusantistoffene forekom hyppigere hos røykere ennhos aldri-røykere.

  Økende nivå av totalt IgE i serum var statistisk assosiert med redusert lungefunksjon (FEV1), mest uttalthos personer med obstruktiv lungesykdom. Individer med antistoffer mot husstøvmidd hadde økt uspesifikk bronkialreaktivitet og lavere FEV1 enn de uten slike antistoffer. IgE-antistoffer mot katt og muggsopp, som også erinneallergener, viste tilsvarende samvariasjon med nivå av uspesifikk bronkial reaktivitet og lungefunksjon. Personermed antistoffer mot respiratoriske virus hadde noe lavere lungefunksjon enn individer uten slike antistoffer.

  Allergisk sensibilisering for inneallergener viste i denne befolkningen av voksne på Vestlandet nær sammenheng mednedsatt lungefunksjon og økt uspesifikk bronkial reaktivitet, som kjennetegner obstruktiv lungesykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media