Immunglobulin E, virusantistoffer og obstruktiv lungesykdom hos voksne

Omenaas E, Bakke P, Eide GE, Hanoa R, Gulsvik A, Elsayed S, Haukenes G Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi har studert forekomsten av antistoffer i serum mot vanlige inhalasjonsallergener og respiratoriske virus i en vanlig voksen befolkning, og undersøkt deres betydning for obstruktiv lungesykdom.

Kjønn, alder, eksponering for støv og gass i yrket samt tobakksrøyking påvirket nivået av totalt IgE i serum. Menn, unge individer, aldri-røykere samt de som ble undersøkt i vår- og sommerperioden hadde høyere forekomst av spesifikke IgE-antistoffer i serum enn det som ble funnet hos andre grupper. Virusantistoffene forekom hyppigere hos røykere enn hos aldri-røykere.

Økende nivå av totalt IgE i serum var statistisk assosiert med redusert lungefunksjon (FEV1), mest uttalt hos personer med obstruktiv lungesykdom. Individer med antistoffer mot husstøvmidd hadde økt uspesifikk bronkial reaktivitet og lavere FEV1 enn de uten slike antistoffer. IgE-antistoffer mot katt og muggsopp, som også er inneallergener, viste tilsvarende samvariasjon med nivå av uspesifikk bronkial reaktivitet og lungefunksjon. Personer med antistoffer mot respiratoriske virus hadde noe lavere lungefunksjon enn individer uten slike antistoffer.

Allergisk sensibilisering for inneallergener viste i denne befolkningen av voksne på Vestlandet nær sammenheng med nedsatt lungefunksjon og økt uspesifikk bronkial reaktivitet, som kjennetegner obstruktiv lungesykdom.

Anbefalte artikler