Innleggelser for obstruktiv lungesykdom og pneumoni i to sykehusområder

Eagan T, Gulsvik A, Mørkve O, Skaug K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Antall sykehusinnleggelser kan brukes som et estimat for befolkningens behov for fylkeskommunale helsetjenester. Sykehusinnleggelser for obstruktiv lungesykdom og pneumoni er tidligere ikke kartlagt i definerte sykehusområder i Norge.

I tidsrommet 1.4-15.6. 1997 ble alle sykehusinnleggelser for obstruktiv lungesykdom og pneumoni registrert hos pasienter 16 år og eldre i Bergen sykehusområde (om lag 250000 innbyggere) og i Haugesund sykehusområde (om lag 77000 innbyggere). Totalt ble 246 pasienter innlagt med diagnosen obstruktiv lungesykdom og 192 med diagnosen pneumoni. Dette gav en innleggelsesrate på 359 per 100000 innbyggere per år for obstruktiv lungesykdom og 280 per 100000 innbyggere per år for pneumoni. Median alder var 71-75 år for menn og kvinner i begge sykdomsgrupper. 13% av pasientene med obstruktiv lungesykdom ble reinnlagt i løpet av de første 30 dagene etter utskrivning.

Obstruktiv lungesykdom og pneumoni er hyppige årsaker til sykehusinnleggelse, og medfører ca. 650 innleggelser per 100000 innbyggere per år i Bergen og Haugesund sykehusområder.

Anbefalte artikler