Innleggelser for obstruktiv lungesykdom og pneumoni i to sykehusområder

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Antall sykehusinnleggelser kan brukes som et estimat for befolkningens behov for fylkeskommunale helsetjenester.Sykehusinnleggelser for obstruktiv lungesykdom og pneumoni er tidligere ikke kartlagt i definerte sykehusområder iNorge.

  I tidsrommet 1.4-15.6. 1997 ble alle sykehusinnleggelser for obstruktiv lungesykdom og pneumoni registrert hospasienter 16 år og eldre i Bergen sykehusområde (om lag 250000 innbyggere) og i Haugesund sykehusområde (om lag 77000innbyggere). Totalt ble 246 pasienter innlagt med diagnosen obstruktiv lungesykdom og 192 med diagnosen pneumoni. Dettegav en innleggelsesrate på 359 per 100000 innbyggere per år for obstruktiv lungesykdom og 280 per 100000 innbyggere perår for pneumoni. Median alder var 71-75 år for menn og kvinner i begge sykdomsgrupper. 13% av pasientene med obstruktivlungesykdom ble reinnlagt i løpet av de første 30 dagene etter utskrivning.

  Obstruktiv lungesykdom og pneumoni er hyppige årsaker til sykehusinnleggelse, og medfører ca. 650 innleggelser per100000 innbyggere per år i Bergen og Haugesund sykehusområder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media