Medikamentvaner og kunnskap om egen sykdom blant pasienter med obstruktiv lungesykdom

Bakke P, Gilja ME, Wang IJH, Gulsvik A, Gallefoss F Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Selvrapporterte medikamentvaner og kunnskap om egen sykdom ble undersøkt blant 250 pasienter som hadde fått diagnosen obstruktiv lungesykdom ved Lungepoliklinikken, Haukeland Sykehus. Fem sykepleiere henvendte seg telefonisk til pasientene. Kontakt ble oppnådd med 241 pasienter, hvorav 239 ville svare på spørsmålene. 56% av pasientene angav at de brukte to astmamedisiner, tre, fire og fem eller flere medisiner mot astma ble brukt av henholdsvis 26%, 9% og 5%. 90% av pasientene svarte at de brukte et inhalasjonssteroid. Av disse angav en av fem at de brukte det når de ble tyngrei pusten, ikke som forebyggende vedlikeholdsbehandling uavhengig av åndenød. I aldersgruppen 18-34 år var det tilsvarende tallet 34%. Uansett medikament sa 20% av pasientene at de ofte glemte å ta det, like mange angav at de sluttet å ta medisin når de ble bedre, mens 38% svarte at det ikke var nøye når på dagen medisinen ble tatt. Alle disse svarene ble angitt hyppigere av yngre enn av de eldre pasientene. Medikamentvanene varierte ikke med kjønn, varighet av sykdom, oppfatning av egen sykdom eller kunnskap om egen sykdom. Kunnskap om egen sykdom stiger med utdanningsnivå.

Anbefalte artikler