Medikamentvaner og kunnskap om egen sykdom blant pasienter med obstruktiv lungesykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Selvrapporterte medikamentvaner og kunnskap om egen sykdom ble undersøkt blant 250 pasienter som hadde fått diagnosenobstruktiv lungesykdom ved Lungepoliklinikken, Haukeland Sykehus. Fem sykepleiere henvendte seg telefonisk tilpasientene. Kontakt ble oppnådd med 241 pasienter, hvorav 239 ville svare på spørsmålene. 56% av pasientene angav at debrukte to astmamedisiner, tre, fire og fem eller flere medisiner mot astma ble brukt av henholdsvis 26%, 9% og 5%. 90%av pasientene svarte at de brukte et inhalasjonssteroid. Av disse angav en av fem at de brukte det når de ble tyngreipusten, ikke som forebyggende vedlikeholdsbehandling uavhengig av åndenød. I aldersgruppen 18-34 år var det tilsvarendetallet 34%. Uansett medikament sa 20% av pasientene at de ofte glemte å ta det, like mange angav at de sluttet å tamedisin når de ble bedre, mens 38% svarte at det ikke var nøye når på dagen medisinen ble tatt. Alle disse svarene bleangitt hyppigere av yngre enn av de eldre pasientene. Medikamentvanene varierte ikke med kjønn, varighet av sykdom,oppfatning av egen sykdom eller kunnskap om egen sykdom. Kunnskap om egen sykdom stiger med utdanningsnivå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media