Kan man forutsi nattlig hypoksemi hos snorkere?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi ville se om poliklinisk undersøkelse av 108 vanesnorkere kunne skille ut dem som ved senere innleggelse viste seg åha nattlig hypoksemi. 30,6% hadde oksygendesaturasjonsindeks (ODI) lik fem eller mer. Det var sterk korrelasjon(R2 = 0,729) mellom ODI og lavest målte oksygenmetning (SpO2). Kroppsmasseindeks ogforsert vitalkapasitet (FVC) var uavhengig korrelert til ODI. Relativ risiko for nattlig hypoksemi var 3,2 nårkroppsmasseindeks var > 32,0 kg/m2, og 3,0 når FVC var < 87% av forventet, sammenliknet med allehenviste snorkerne som helhet. Opplysning om pustestopp hadde sensitivitet 0,91, men spesifisitet bare 0,21 forhypoksemi. Alder, kjønn, hypersomni om dagen, morgenhodepine, subjektiv nesetetthet, røyking og bruk av alkohol ellersovemidler var ikke prediktorer for hypoksemi, heller ikke erytrocyttvolumfraksjon (EVF), PaO2eller PaCO2.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media