Kan man forutsi nattlig hypoksemi hos snorkere?

Grebstad JÅ, Eide GE, Gulsvik A, Ellingsen I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi ville se om poliklinisk undersøkelse av 108 vanesnorkere kunne skille ut dem som ved senere innleggelse viste seg å ha nattlig hypoksemi. 30,6% hadde oksygendesaturasjonsindeks (ODI) lik fem eller mer. Det var sterk korrelasjon (R2 = 0,729) mellom ODI og lavest målte oksygenmetning (SpO2). Kroppsmasseindeks og forsert vitalkapasitet (FVC) var uavhengig korrelert til ODI. Relativ risiko for nattlig hypoksemi var 3,2 når kroppsmasseindeks var > 32,0 kg/m2, og 3,0 når FVC var < 87% av forventet, sammenliknet med alle henviste snorkerne som helhet. Opplysning om pustestopp hadde sensitivitet 0,91, men spesifisitet bare 0,21 for hypoksemi. Alder, kjønn, hypersomni om dagen, morgenhodepine, subjektiv nesetetthet, røyking og bruk av alkohol eller sovemidler var ikke prediktorer for hypoksemi, heller ikke erytrocyttvolumfraksjon (EVF), PaO2 eller PaCO2.

Anbefalte artikler