Gilhus NE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gilhus NE

Gilhus NE
20.10.1999
Sammendrag Det er en stor utfordring i norsk helsevesen å fremme medisinsk forskning. Fordypningsstillinger for underordnede leger (tidligere benevnt D-stillinger) og avtalefestet fordypningstid er...
Holmaas G, Gilhus NE, Gjerde IO, Lund-Tønnessen S, Langørgen J
20.11.1998
Sammendrag Botulisme er en livstruende, sjelden sykdom som oftest skyldes botulinumtoksin produsert av Clostridium botulinum i mat. Vi refererer et tilfelle av sårbotulisme hos en 29 år gammel...
Gilhus NE
20.08.1998
Sammendrag Nevrodagene er en årlig mønstring i norsk neurologi. Grunnelementet er fritt påmeldte faglige innlegg. I perioden 1990-97 har det vært holdt i alt 324 innlegg, 28-52 per år. 216 av...
Sund KK, Skeie GO, Gilhus NE, Aarli JA, Varhaug JE
30.11.1997
Sammendrag Pasienter med myasthenia gravis har ofte forandringer i thymus. Hyperplasi er vanligst, men atrofi og tymom forekommer også. Valg av terapi bygger blant annet på type thymuspatologi, og...
Tjensvoll AB, Gilhus NE
10.02.1997
Sammendrag Alle 125 pasienter innlagt for senfølge etter poliomyelitt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus i en fireårsperiode, ble vurdert klinisk med tanke på utvikling av postpoliosyndrom...
Bovim G, Gilhus NE
20.11.1996
Sammendrag De terapeutiske mulighetene for neurologiske pasienter er blitt betydelig forbedret. Det er imidlertid for få spesialister til å dekke antall stillinger, og for få stillinger til å dekke...