Postpoliosyndromet - en reell komplikasjon

Tjensvoll AB, Gilhus NE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Alle 125 pasienter innlagt for senfølge etter poliomyelitt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus i en fireårsperiode, ble vurdert klinisk med tanke på utvikling av postpoliosyndrom. 19 pasienter (15%) hadde et slikt syndrom. Alle disse 19 hadde nytt funksjonstap, og 17 hadde sikre nytilkomne, lokaliserte pareser. Fem av de 19 hadde nytilkommet underventilasjon, fire av dem med behov for nattlig respiratorstøtte. Det gikk i gjennomsnitt 39 år fra akutt sykdom til utvikling av postpoliosyndrom. Syndromet opptrådte der paresene i akuttfasen var alvorlige. Alder og kjønn spilte ingen rolle for utviklingen, heller ikke epidemi (virusstamme). Også de 106 pasientene uten postpoliosyndrom hadde subjektive plager. Tendinitter og myalgier ble påvist hos 67, og så mange som 83 pasienter var plaget med kroniske smerter. Selv om de fleste pasientene med senfølge etter poliomyelitt har smerter og funksjonssvikt, og ofte i økende grad, er det bare et mindretall som utvikler ny neuromuskulær svikt, det vil si det egentlige postpoliosyndromet.

Anbefalte artikler