Postpoliosyndromet - en reell komplikasjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Alle 125 pasienter innlagt for senfølge etter poliomyelitt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus i enfireårsperiode, ble vurdert klinisk med tanke på utvikling av postpoliosyndrom. 19 pasienter (15%) hadde et sliktsyndrom. Alle disse 19 hadde nytt funksjonstap, og 17 hadde sikre nytilkomne, lokaliserte pareser. Fem av de 19 haddenytilkommet underventilasjon, fire av dem med behov for nattlig respiratorstøtte. Det gikk i gjennomsnitt 39 år fraakutt sykdom til utvikling av postpoliosyndrom. Syndromet opptrådte der paresene i akuttfasen var alvorlige. Alder ogkjønn spilte ingen rolle for utviklingen, heller ikke epidemi (virusstamme). Også de 106 pasientene utenpostpoliosyndrom hadde subjektive plager. Tendinitter og myalgier ble påvist hos 67, og så mange som 83 pasienter varplaget med kroniske smerter. Selv om de fleste pasientene med senfølge etter poliomyelitt har smerter ogfunksjonssvikt, og ofte i økende grad, er det bare et mindretall som utvikler ny neuromuskulær svikt, det vil si detegentlige postpoliosyndromet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media