Fordypningsstillinger, fordypningstid og klinisk forskning ved Haukeland Sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er en stor utfordring i norsk helsevesen å fremme medisinsk forskning. Fordypningsstillinger for underordnede leger(tidligere benevnt D-stillinger) og avtalefestet fordypningstid er potensielle ressurser for slik forskning.

  Ved Haukeland Sykehus undersøkte vi hvordan fordypningsstillinger og fire timers ukentlig fordypningstid for legerble benyttet. Alle 27 avdelingsoverleger fikk tilsendt et spørreskjema fra Forskningsutvalget, Det medisinske fakultet,og alle besvarte skjemaet.

  Det var i alt 27 fordypningsstillinger ved 12 avdelinger, noe som utgjør vel 4% av de totale legeressursene vedsykehuset. 17 avdelinger, inkludert flere store, hadde ikke fordypningsstilling. 15 av de underordnede legene ifordypningsstilling brukte omkring 50% av arbeidstiden til forskning med sikte på internasjonal publisering. Firestillinger ble benyttet til klinisk subspesialisering. Åtte stillinger ble ikke benyttet til noen form forfordypningsarbeid. 14 avdelingsoverleger ville prioritere fordypningsstilling ved eventuell tilføring av ny underordnetlegestilling. Bare 11 avdelingsoverleger mente at fordypningstid i noen grad styrket forskningen. Avdelingsoverlegenevar enige om at avdelingens totale organisering og målsetting var viktigere for forskningen enn avtalefestetfordypningstid.

  Fordypningsstillinger for underordnede leger er en viktig forskningsressurs, men utnyttes ikke tilfredsstillendeselv ved en ambisiøs universitetsklinikk. Innføringen av fordypningstid har vært et løft for sykehuset, men det råderusikkerhet om hvordan denne ressursen kan utnyttes til forskning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media