Diagnostikk av tymom og thymusatrofi hos pasienter med myasthenia gravis

Sund KK, Skeie GO, Gilhus NE, Aarli JA, Varhaug JE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Pasienter med myasthenia gravis har ofte forandringer i thymus. Hyperplasi er vanligst, men atrofi og tymom forekommer også. Valg av terapi bygger blant annet på type thymuspatologi, og det er derfor viktig å diagnostisere slike forandringer.

Vi har sammenliknet kliniske, immunologiske og radiologiske data hos pasienter med myasthenia gravis og tymom med pasienter med myasthenia gravis og thymusatrofi for å belyse forskjeller i disse pasientgruppene. Hos pasienter med tymom har sykdommen en signifikant tidligere debut enn hos dem med thymusatrofi. For å sikre diagnosen er radiologiske og serologiske undersøkelser av vesentlig betydning. Tymom kan i de fleste tilfeller konstateres med CT. Påvisning av antistoffer mot sitronsyreantigen (CA) og mot titin styrker mistanken om at det foreligger et tymom.

Anbefalte artikler