Giercksky K-E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Giercksky K-E

Larsen SG, Wiig JN, Giercksky K-E, Berner A
20.11.1999
Sammendrag De fleste residiver av rectumcancer starter i bekkenet på utsiden av tarmen. Residivet er ofte palpabelt før det vokser gjennom tarmen eller vagina og diagnosen kan stilles ved...
Norum LF, Poulsen JP, Ruud T-E, Giercksky K-E, Røkke O
30.01.1999
Sammendrag Signetcellekarsinomer er ofte aggressive svulster med stort metastatisk potensial. En kvinnelig pasient som tidligere var behandlet for signetcellekarsinom i appendix, fikk ved CT-...
Berstad A, Hatlebakk JG, Giercksky K-E
30.10.1998
Sammendrag Barretts oesophagus er en ervervet prekankrøs tilstand. Massiv gastroøsofageal refluks med øsofagitt er den viktigste disponerende faktor. Den betydelige økte insidens av disse tilstandene...
Kvien TK, Giercksky K-E, Rugstad HE
30.04.1998
“Vårt betennelsesdempende legemiddel er en selektiv hemmer av cyklooksygenase-2 (COX-2)” eller “vårt legemiddel er en sterkere hemmer av COX-2 enn av COX-1”. For noen produsenter av ikke-steroide...
Holmboe J, Giercksky K-E, Haga H-J, Mellbye OJ, Matheson I, Hagerup-Jenssen I
20.01.1998
Sammendrag Spørsmål omkring silikon i medisinen og særlig brystimplantaters mulige bivirkninger er en gjenganger i mediedebatten. Pasientorganisasjoner, erstatningsadvokater og enkelte journalister...
Wiig JN, Aass N, Karlsen KO, Giercksky K-E
28.02.1996
Diagnostikk og behandling Sammendrag Vi har retrospektivt vurdert åtte pasienter med colonperforasjon etter steroid- og strålebehandling. Sigmoideumdivertikler perforerte etter minimum fem dagers...