Metastaser i bukhulen fra signetcellekarsinom i appendix vermiformis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Signetcellekarsinomer er ofte aggressive svulster med stort metastatisk potensial. En kvinnelig pasient som tidligerevar behandlet for signetcellekarsinom i appendix, fikk ved CT-undersøkelse påvist store tumormasser i bekkenet, meduskarp avgrensning til omkringliggende vev. I en slik situasjon velges ofte en konservativ behandlingsstrategi. Dennekasuistikken illustrerer imidlertid at det kan være lokaliserte metastaser til ovariene (Krukenbergs tumor) som kanfjernes kirurgisk. Pasienten ble operert. Hun fikk bedret livskvalitet og sannsynligvis økt livslengde.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media