Metastaser i bukhulen fra signetcellekarsinom i appendix vermiformis

Norum LF, Poulsen JP, Ruud T-E, Giercksky K-E, Røkke O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Signetcellekarsinomer er ofte aggressive svulster med stort metastatisk potensial. En kvinnelig pasient som tidligere var behandlet for signetcellekarsinom i appendix, fikk ved CT-undersøkelse påvist store tumormasser i bekkenet, med uskarp avgrensning til omkringliggende vev. I en slik situasjon velges ofte en konservativ behandlingsstrategi. Denne kasuistikken illustrerer imidlertid at det kan være lokaliserte metastaser til ovariene (Krukenbergs tumor) som kan fjernes kirurgisk. Pasienten ble operert. Hun fikk bedret livskvalitet og sannsynligvis økt livslengde.

Anbefalte artikler