Transrektale prøver ved residiv av rectumcancer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De fleste residiver av rectumcancer starter i bekkenet på utsiden av tarmen. Residivet er ofte palpabelt før det voksergjennom tarmen eller vagina og diagnosen kan stilles ved mucosabiopsi. Vi har erfaring i fingerveiledet prøvetaking medfinnåls aspirasjonscytologi av palpable forandringer i bekkenet før de penetrerer bekkenets hulorganer. I en studiesammenliknet vi den kliniske verdien av sikker diagnose oppnådd ved fingerveiledet finnåls aspirasjonscytologi ogfinnåls sylinderbiopsi i en pasientgruppe under utredning for residiv av rectumcancer. Sensitiviteten var 0,88 vedcytologi og 0,68 ved biopsi (p < 0,005). Spesifisiteten var 1,00 for begge metoder.

  Vi har inntrykk av at den relativt enkle undersøkelsen, rektal eksplorasjon og transrektal/vaginal/perinealprøvetaking, fortjener større oppmerksomhet ved utredningen av slike pasienter. Undersøkelsen er enkel, billig ogforbundet med få komplikasjoner. Den kan ofte erstatte langt mer ressurskrevende prøvetaking som ultralyd- ellerCT-veiledede biopsier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media