Transrektale prøver ved residiv av rectumcancer

Larsen SG, Wiig JN, Giercksky K-E, Berner A Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


De fleste residiver av rectumcancer starter i bekkenet på utsiden av tarmen. Residivet er ofte palpabelt før det vokser gjennom tarmen eller vagina og diagnosen kan stilles ved mucosabiopsi. Vi har erfaring i fingerveiledet prøvetaking med finnåls aspirasjonscytologi av palpable forandringer i bekkenet før de penetrerer bekkenets hulorganer. I en studie sammenliknet vi den kliniske verdien av sikker diagnose oppnådd ved fingerveiledet finnåls aspirasjonscytologi og finnåls sylinderbiopsi i en pasientgruppe under utredning for residiv av rectumcancer. Sensitiviteten var 0,88 ved cytologi og 0,68 ved biopsi (p < 0,005). Spesifisiteten var 1,00 for begge metoder.

Vi har inntrykk av at den relativt enkle undersøkelsen, rektal eksplorasjon og transrektal/vaginal/perineal prøvetaking, fortjener større oppmerksomhet ved utredningen av slike pasienter. Undersøkelsen er enkel, billig og forbundet med få komplikasjoner. Den kan ofte erstatte langt mer ressurskrevende prøvetaking som ultralyd- eller CT-veiledede biopsier.

Anbefalte artikler