Colonperforasjon under kombinert steroid- og strålebehandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Diagnostikk og behandling

  Sammendrag

  Vi har retrospektivt vurdert åtte pasienter med colonperforasjon etter steroid- og strålebehandling.Sigmoideumdivertikler perforerte etter minimum fem dagers steroidbehandling. Varierende grad av magesmerter var detviktigste symptom. Kliniske parametere var usikre. Rø|ntgen oversikt abdomen med påvisning av fri luft var denviktigste enkeltundersøkelsen, men heller ikke positiv hos alle. Sju pasienter ble operert, én med sutur, resten medHartmanns operasjon. Ingen utviklet postoperativ peritonitt. Én døde av hjerneinfarkt. Fire døde etter utskrivning,innen 38 døgn. Uklare abdominalsymptomer under høydose steroidbehandling bør gi mistanke om colonperforasjon. Raskoperativ intervensjon med reseksjon eller sutur muliggjør ukomplisert postoperativt forløp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media