Colonperforasjon under kombinert steroid- og strålebehandling

Wiig JN, Aass N, Karlsen KO, Giercksky K-E Om forfatterne
Artikkel

Diagnostikk og behandling

Sammendrag


Vi har retrospektivt vurdert åtte pasienter med colonperforasjon etter steroid- og strålebehandling. Sigmoideumdivertikler perforerte etter minimum fem dagers steroidbehandling. Varierende grad av magesmerter var det viktigste symptom. Kliniske parametere var usikre. Rø|ntgen oversikt abdomen med påvisning av fri luft var den viktigste enkeltundersøkelsen, men heller ikke positiv hos alle. Sju pasienter ble operert, én med sutur, resten med Hartmanns operasjon. Ingen utviklet postoperativ peritonitt. Én døde av hjerneinfarkt. Fire døde etter utskrivning, innen 38 døgn. Uklare abdominalsymptomer under høydose steroidbehandling bør gi mistanke om colonperforasjon. Rask operativ intervensjon med reseksjon eller sutur muliggjør ukomplisert postoperativt forløp.

Anbefalte artikler