Gerner T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gerner T

Norum J, Gerner T, Bergan A, Lange O
30.08.1997
Anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Sammendrag Hvert år rammes ca. 2800 nordmenn av kolorektalcancer. To tredeler av pasientene kan tilbys kurativ operasjon. Omkring halvparten av...
Solheim K, Buanes T, Gerner T, Høivik B
20.03.1996
Sammendrag Materialet består av 193 pasienter med traumatisk leverskade i tiden 1983-94, fra en befolkning på 850000. I gjennomsnitt ble 13 pasienter behandlet årlig i vårt Traumesenter I med små...
Wessel N, Gerner T
20.02.1996
Retrospektiv undersøkelse av 1691 dagkirurgiske pasienter Ved dagkirurgiske inngrep er risikoen for tromboemboliske komplikasjoner lav, og få avdelinger gir rutinemessig tromboseprofylakse. Ved en...
Wessel N, Mjåset B, Gerner T
10.02.1996
Sammendrag Spontan retroperitoneal blødning skyldes oftest rumpert lumbalt aortaaneurisme. Patologi i andre retroperitoneale organer, hyppigst nyre og binyre, kan også gi retroperitoneal blødning...
Tveit KM, Dahl O, Gerner T
30.01.1996
Anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Sammendrag Bruken av kjemoterapi ved kolorektalcancer har endret seg vesentlig de siste årene. Dokumentasjonen av kliniske effekter er styrket,...
Bjerkeset T, Dahl O, Gerner T, Tveit KM
30.01.1996
Anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Sammendrag Fikserte rectumcancere er i de aller fleste tilfeller (70%) primært ikke-resektable, og lokalt residiv oppstår i 50-70% hos dem som blir...