Leverskader

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Materialet består av 193 pasienter med traumatisk leverskade i tiden 1983-94, fra en befolkning på 850000. Igjennomsnitt ble 13 pasienter behandlet årlig i vårt Traumesenter I med små variasjoner fra år til år. De flestepasienter var alvorlig skadet med 3,2 skader per pasient av de 151 pasientene med multiple skader. Peritoneal lavage,ultrasonografi og CT supplerte klinisk diagnostikk. 38 pasienter ble ikke laparotomert, 25 av disse overlevde. 125pasienter gjennomgikk eksplorativ laparotomi, med eller uten leversutur, og drenasje. Leverreseksjon ble brukt hos 18pasienter med alvorlige skader med en dødelighet på mer enn 50%, og perihepatisk pakking hos 12 pasienter, alle medalvorlige andre skader og høy dødelighet.

  Leverskader kan nå deles i to grupper. Den minste er pasienter i dypt sjokk ved innleggelsen og hvor det eventueltkan gjøres øyeblikkelig torakotomi og avklemming av aorta med påfølgende laparotomi og kontroll av en eventuellleverblødning med perihepatisk pakking. En lang operasjon og multitransfusjoner genererer komplikasjoner som hypoksemi,acidose og hypotermi. Relaparotomi gjøres etter 2-3 dager med fjerning av kompressene.

  De fleste pasienter med leverskade er ikke i sirkulatorisk sjokk, og disse skal undersøkes med CT med og utenintravenøs kontrast. De kan ofte behandles uten operasjon under nøye observasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media