Spontan retroperitoneal blødning

Wessel N, Mjåset B, Gerner T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Spontan retroperitoneal blødning skyldes oftest rumpert lumbalt aortaaneurisme. Patologi i andre retroperitoneale organer, hyppigst nyre og binyre, kan også gi retroperitoneal blødning. Nyreblødningen skyldes oftest tumor, karlesjoner, eller inflammasjoner. Binyreblødningen sees hos pasienter utsatt for stress eller ved feokromocytom. Spontan ruptur av vene, oftest v.iliaca communis, eller blødning hos pasienter under antikoagulasjonsbehandling er sjeldnere årsaker. Symptomene er akutt abdominal smerte, hypotensjon og abdominal oppfylning. Diagnosen stilles ved ultrasonografi/computertomografi av abdomen, eventuelt angiografi eller scintigrafi. Behandlingen retter seg etter pasientens aktuelle tilstand og sykdommens etiologi. Vi presenterer tre kasuistikker for å belyse symptomatologi, diagnostikk og behandling.

Anbefalte artikler