Spontan retroperitoneal blødning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Spontan retroperitoneal blødning skyldes oftest rumpert lumbalt aortaaneurisme. Patologi i andre retroperitonealeorganer, hyppigst nyre og binyre, kan også gi retroperitoneal blødning. Nyreblødningen skyldes oftest tumor,karlesjoner, eller inflammasjoner. Binyreblødningen sees hos pasienter utsatt for stress eller ved feokromocytom.Spontan ruptur av vene, oftest v.iliaca communis, eller blødning hos pasienter under antikoagulasjonsbehandling ersjeldnere årsaker. Symptomene er akutt abdominal smerte, hypotensjon og abdominal oppfylning. Diagnosen stilles vedultrasonografi/computertomografi av abdomen, eventuelt angiografi eller scintigrafi. Behandlingen retter seg etterpasientens aktuelle tilstand og sykdommens etiologi. Vi presenterer tre kasuistikker for å belyse symptomatologi,diagnostikk og behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media