Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Retrospektiv undersøkelse av 1691 dagkirurgiske pasienter

  Ved dagkirurgiske inngrep er risikoen for tromboemboliske komplikasjoner lav, og få avdelinger gir rutinemessigtromboseprofylakse. Ved en retrospektiv undersøkelse av dagkirurgisk opererte pasienter reinnlagt med tromboemboliskekomplikasjoner, var forekomsten av klinisk postoperativ dyp venetrombose 0,05% (8/1691) og lungeembolisme 0,0006%(1/1691). Ingen av pasientene hadde fått tromboseprofylakse, og alle inngrepene var utført i regional anestesi påunderekstremitetene. Hos 50% var det anvendt blodtomhet. 2/3 av pasientene var kvinner og 2/3 over 50 år.Operasjonstiden var som oftest 30-45 minutter. Undersøkelsen antyder at pasienter som får utført kneartroskopi,åreknute- og hallux valgus-operasjoner, utgjør risikogrupper. Prospektive undersøkelser av disse risikogruppene ernødvendig for å avklare om tromboseprofylakse er indisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media