Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi

Wessel N, Gerner T Om forfatterne
Artikkel

Retrospektiv undersøkelse av 1691 dagkirurgiske pasienter

Ved dagkirurgiske inngrep er risikoen for tromboemboliske komplikasjoner lav, og få avdelinger gir rutinemessig tromboseprofylakse. Ved en retrospektiv undersøkelse av dagkirurgisk opererte pasienter reinnlagt med tromboemboliske komplikasjoner, var forekomsten av klinisk postoperativ dyp venetrombose 0,05% (8/1691) og lungeembolisme 0,0006% (1/1691). Ingen av pasientene hadde fått tromboseprofylakse, og alle inngrepene var utført i regional anestesi på underekstremitetene. Hos 50% var det anvendt blodtomhet. 2/3 av pasientene var kvinner og 2/3 over 50 år. Operasjonstiden var som oftest 30-45 minutter. Undersøkelsen antyder at pasienter som får utført kneartroskopi, åreknute- og hallux valgus-operasjoner, utgjør risikogrupper. Prospektive undersøkelser av disse risikogruppene er nødvendig for å avklare om tromboseprofylakse er indisert.

Anbefalte artikler