Kjemoterapi ved kolorektalcancer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

  Sammendrag

  Bruken av kjemoterapi ved kolorektalcancer har endret seg vesentlig de siste årene. Dokumentasjonen av kliniskeeffekter er styrket, både for adjuvant behandling i primærsituasjonen og ved utbredt sykdom. En oversikt overtilgjengelig dokumentasjon presenteres, sammen med anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe.

  Ved operabel kolorektalcancer, stadium Dukes B og C, bør pasientene inkluderes i den pågående randomiserteundersøkelse av fluorouracil og levamisol. Ved avansert metastaserende sykdom bør pasientene informeres om ev.behandling med fluorouracil og kalsiumfolinat, som hos 40-50% kan gi en palliativ symptomlindrende ellersymptomforebyggende og muligens livsforlengende effekt. Objektiv målbar effekt sees hos 20-30%. Ofte er det likevelriktig ikke å gi kjemoterapi, etter en totalvurdering i samråd med pasient og pårørende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media