Kjemoterapi ved kolorektalcancer

Tveit KM, Dahl O, Gerner T Om forfatterne
Artikkel

Anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Sammendrag


Bruken av kjemoterapi ved kolorektalcancer har endret seg vesentlig de siste årene. Dokumentasjonen av kliniske effekter er styrket, både for adjuvant behandling i primærsituasjonen og ved utbredt sykdom. En oversikt over tilgjengelig dokumentasjon presenteres, sammen med anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe.

Ved operabel kolorektalcancer, stadium Dukes B og C, bør pasientene inkluderes i den pågående randomiserte undersøkelse av fluorouracil og levamisol. Ved avansert metastaserende sykdom bør pasientene informeres om ev. behandling med fluorouracil og kalsiumfolinat, som hos 40-50% kan gi en palliativ symptomlindrende eller symptomforebyggende og muligens livsforlengende effekt. Objektiv målbar effekt sees hos 20-30%. Ofte er det likevel riktig ikke å gi kjemoterapi, etter en totalvurdering i samråd med pasient og pårørende.

Anbefalte artikler