Lungetransplantasjoner - metoder, indikasjoner og resultater 1986-98

Geiran OR, Bjørtuft Ø Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra 1986 er det utført lungetransplantasjoner ved Rikshospitalet. I denne artikkelen beskrives metoder, pasientseleksjon og resultater som kan forventes med dagens kunnskaper og erfaringsnivå.

Med utgangspunkt i pasientens sykdom med langtkommet lungesvikt velges en av flere tilgjengelige metoder: kombinert transplantasjon av hjerte og begge lunger, transplantasjon av to lunger eller transplantasjon av én lunge. Bilaterale inngrep anvendes der alvorlig hjertesykdom eller en gjenværende lunge vil komplisere eller umuliggjøre det postoperative forløp. På grunn av generell donormangel og på grunnlag av erfaringer fra andre transplantasjonssentre anvendes forskjellige veiledende aldersgrenser for de forskjellige typer lungetransplantasjon.

98 lungetransplantasjoner er utført ved Rikshospitalet, 96 av dem etter 1990. Det er utført 15 hjerte-lunge-transplantasjoner, 66 unilaterale lungetransplantasjoner på 61 pasienter og 17 bilaterale lungetransplantasjoner. Mortalitet etter 30 dager er 15%. Ett- og femårs pasientoverlevelse er henholdsvis 70% og 34% etter hjerte-lunge-transplantasjon, 66% og 48% etter unilateral lungetransplantasjon og 81% og 63% etter bilateral lungetransplantasjon. Bronkiale komplikasjoner oppstod i 7% av anastomosene.

Resultatene tilsvarer data fra det internasjonale registeret for hjerte- og lungetransplantasjoner. Lungetransplantasjoner som metode er ikke utviklet til samme nivå som andre typer organtransplantasjon. Organmangel er den viktigste begrensning for en videre utvikling av behandlingsmetoden.

Anbefalte artikler