Lungetransplantasjoner - metoder, indikasjoner og resultater 1986-98

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra 1986 er det utført lungetransplantasjoner ved Rikshospitalet. I denne artikkelen beskrives metoder,pasientseleksjon og resultater som kan forventes med dagens kunnskaper og erfaringsnivå.

  Med utgangspunkt i pasientens sykdom med langtkommet lungesvikt velges en av flere tilgjengelige metoder: kombinerttransplantasjon av hjerte og begge lunger, transplantasjon av to lunger eller transplantasjon av én lunge. Bilateraleinngrep anvendes der alvorlig hjertesykdom eller en gjenværende lunge vil komplisere eller umuliggjøre detpostoperative forløp. På grunn av generell donormangel og på grunnlag av erfaringer fra andre transplantasjonssentreanvendes forskjellige veiledende aldersgrenser for de forskjellige typer lungetransplantasjon.

  98 lungetransplantasjoner er utført ved Rikshospitalet, 96 av dem etter 1990. Det er utført 15hjerte-lunge-transplantasjoner, 66 unilaterale lungetransplantasjoner på 61 pasienter og 17 bilateralelungetransplantasjoner. Mortalitet etter 30 dager er 15%. Ett- og femårs pasientoverlevelse er henholdsvis 70% og 34%etter hjerte-lunge-transplantasjon, 66% og 48% etter unilateral lungetransplantasjon og 81% og 63% etter bilaterallungetransplantasjon. Bronkiale komplikasjoner oppstod i 7% av anastomosene.

  Resultatene tilsvarer data fra det internasjonale registeret for hjerte- og lungetransplantasjoner.Lungetransplantasjoner som metode er ikke utviklet til samme nivå som andre typer organtransplantasjon. Organmangel erden viktigste begrensning for en videre utvikling av behandlingsmetoden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media