Koarktasjon av aorta og kompleks hjertelidelse

Fiane AE, Lindberg HL, Seem E, Geiran OR Om forfatterne
Artikkel

Kirurgisk behandling i første leveår

Sammendrag


I løpet av en femårsperiode ble 70 barn under ett år operert for koarktasjon av aorta. 40 pasienter uten kardiale tilleggsfeil ble behandlet uten mortalitet. 30 pasienter med komplekse koarktasjoner omtales nærmere. Pasienter med komplekse koarktasjoner krever operativ korreksjon av tilleggsfeil, enten samtidig eller i senere seanse. Ti pasienter ble operert med aortareseksjon og ende-til-ende-anastomose og 20 pasienter med lapprotese gjennom koarktasjonen. Ductus arteriosus ble ligert og a.pulmonalis ble eventuelt innsnørt samtidig.

Gjennomsnittlig oppfølging var 766 dager (spredning 3-1812 dager). Mortaliteten etter primærprosedyre var 16,6% (5/30) og etter sekundær prosedyre 11,1% (2/18). Tre overlevende pasienter utviklet rekoarktasjon, men bare én pasient trengte reoperasjon. Avdelingens holdning har vært å operere koarktasjonen først og korrigere tilleggsfeilen, som alltid vil kreve bruk av ekstrakorporal sirkulasjon, i en senere seanse, hvis mulig.

Anbefalte artikler