Per G. Farup

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per G. Farup

Per G. Farup
29.11.2007
Har skolemedisinens utilfredsstillende diagnostikk av matintoleranse medvirket til en oppblomstring av alternativ medisin? En femdel av befolkningen rapporterer subjektiv matintoleranse. Årsakene til...
Per G. Farup
06.05.2004
Ca. 100 pasienter per 100 000 innbyggere hospitaliseres årlig for øvre gastrointestinal blødning. De fleste blødninger har et godartet forløp og stopper av seg selv. Selv om diagnostikk og behandling...
Bjørn Hofmann, Trond Markestad, Rannveig Aure Juvkam, Tom Gerner, Unni Aaboen, Per G. Farup
17.06.2004
Oppland sentralsykehus HF opprettet høsten 2001 et forsknings- og utviklingsfond (FoU-fond). Fondet skulle stimulere til økt forsknings- og utviklingsvirksomhet i sykehusene for å frembringe ny...
Per G. Farup
06.02.2003
Earl-Slater, A The handbook of clinical trials and other research 352 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris NOK 413 ISBN 1-85775-485-9 Denne oppslagsboken forklarer og definerer ord...
Per G. Farup
20.11.2003
Det er enighet om at pasienter med magesår og Helicobacter pylori (H pylori)-infeksjon skal ha behandling for å utrydde bakterien, men det er ikke like klart om pasienter med H pylori-infeksjon og...
Per G. Farup
20.08.2002
I to ledere i Tidsskriftet kommer det frem forskjellig syn på irritabel tarm-syndrom. Westin ser på syndromet som bagetellmessige normalplager og trekker paralleller til skallethet (1). Han sier at...
Per G. Farup
30.03.2001
Det er i Tidsskriftet reist spørsmål om legemiddelindustriens påvirkning av forskning og terapi, og det er fremmet ønske om større åpenhet om sponsing og interessekonflikter (1, 2). Det er oftest de...
Per G. Farup, Tom Harald Edna, Torstein Hole, Rune Midgard, Stian Lydersen, Stein Kaasa
08.09.2005
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet vil styrke den medisinske forskningen i regionen. Dette gjøres ved en...
Per G. Farup
19.03.2013
Meinert, Curtis L. Clinical trials Design, conduct and analysis. 2. utg. 665 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 80 ISBN 978-0-19-538788-9 Det finnes mange bøker om klinisk...