Fønnebø V

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fønnebø V

Fønnebø V
20.09.1998
Tidsskriftet avslutter i dette nummer artikkelserien om kosthold og helse (1-3). Mat som medisin kan innebære både endring av risiko for og behandling av sykdom. Som på andre områder, er det ingen...
Søgaard AJ, Fønnebø V, Magnus JH, Tollan A
10.02.1998
Sammendrag For å analysere bruken av postmenopausal substitusjonsbehandling i grupper av norske kvinner, samt finne prediktorer for slik bruk, ble tilfeldige utvalg av norske kvinner (30-79 år)...
Pettersen HB, Bovim G, Brodal P, Øgreid D, Fønnebø V
20.08.1997
Sammendrag Studieplanene ved de fire medisinske fakultetene i Norge har i de senere år gjennomgått til dels store forandringer når det gjelder form og innhold. I dag har vi fire medisinske...
Årnes S-M, Kleiven M, Olstad R, Fønnebø V
10.12.1996
Sammendrag Helseundersøkelsen i Finnmark i 1990 inkluderte spørsmål både om psykisk helse og religiøs tilhørighet. 7633 personer ble innkalt til undersøkelsen, av disse svarte 4387 (58%) på...
Søgaard AJ, Fønnebø V
30.08.1996
Sammendrag Rådet for psykisk helse og NRK samarbeidet i november 1992 om TV-innsamlingen til inntekt for psykisk helse. På aksjonsdagen ble det sendt seks timer med informasjon, underholdning og...
Pedersen EJ, Norheim AJ, Fønnebø V
10.08.1996
En spørreundersøkelse blant 2019 leger om samarbeid med homøopater Sammendrag Undersøkelsen avdekker norske legers holdninger til samarbeid med homøopater og rådgivning til pasienter som ønsker å...