Norske legers holdninger til homøopati

Pedersen EJ, Norheim AJ, Fønnebø V Om forfatterne
Artikkel

En spørreundersøkelse blant 2019 leger om samarbeid med homøopater

Sammendrag


Undersøkelsen avdekker norske legers holdninger til samarbeid med homøopater og rådgivning til pasienter som ønsker å forsøke homøopatisk behandling. Den omhandler også ved hvilke tilstander leger kunne være positive til homøopatisk behandling for sine pasienter. Den norske lægeforening gjorde et tilfeldig, stratifisert utvalg på 2019 norske leger under 71 år, 1434 leger (71%) returnerte besvart spørreskjema. 7% av norske leger har eller ønsker et pasientrelatert samarbeid med homøopater. 32% er positive i sine råd til pasienter som ønsker å prøve homøopatisk behandling, mens 50% mener at de vet for lite til å gi råd. Leger som har studert i utlandet er mer positive enn leger som har studert i Norge. 50% av legene kunne være positive til homøopatisk behandling ved eŸn eller flere gitte tilstander. Angst, migrene og pollenallergi er oftest angitt. Mannlige overleger er minst positive.

Homøopati har ennå ingen sterk forankring i den norske legestanden. Pasienter som ønsker å forsøke behandlingsformen og vil gjøre dette i samråd med sin lege, bør oppsøke en kvinnelig allmennpraktiker som har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet.

Anbefalte artikler